Kinh doanh

Tòa tuyên chia cổ phần Trung Nguyên cho ông Vũ tỷ lệ 60%, bà Thảo 40%

Huyền Trâm
BizLIVE - Tòa tuyên chia cổ phần tại Trung Nguyên cho ông Vũ tỷ lệ 60%, bà Thảo 40%. Khoản tiền hơn 1.700 tỷ bà Thảo đứng tên đã "bốc hơi" cũng được chia theo tỷ lệ này.
Tòa tuyên chia cổ phần Trung Nguyên cho ông Vũ tỷ lệ 60%, bà Thảo 40%
HĐXX tuyên phân chia tài sản cho ông Vũ phần hơn so với bà Thảo.

Chiều ngày 27/3, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiến hành tuyên án vụ tranh chấp ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên.

Theo đó, về quan hệ hôn nhân gia đình, hội đồng xét xử (HĐXX) đánh giá hai bên đều thừa nhận mục đích hôn nhân không đạt được nên chấp thuận cho ly hôn, hai bên đều hoàn toàn tự nguyện.

Về con chung, HĐXX giao 4 con chung cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo nuôi dưỡng theo nguyên vọng các cháu. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ cấp dưỡng 10 tỷ đồng/năm/4 cháu, từ năm 2013 đến khi các cháu học xong đại học, theo thỏa thuận các bên tại tòa. Sau này khi các cháu trưởng thành mà không có khả năng nuôi sống bản thân thì các bên có thể thỏa thuận lại về nội dung cấp dưỡng.

Về phân chia 13 bất động sản chung, do hai bên đã thống nhất về giá trị khoảng 725 tỷ đồng và cách chia, mỗi bên hưởng 50%. Các bên thống nhất ai đang sở hữu và quản lý bất động sản nào thì tiếp tục quản lý và sở hữu tài sản đó. Theo đó, HĐXX tuyên bà Thảo tiếp tục sở hữu 7 bất động sản, ông Vũ sở hữu 6 bất động sản còn lại. Bà Thảo trả phần giá trị chênh lệnh cho ông Vũ.

Đối với việc chia cổ phần, phần vốn góp là tài sản chung của vợ chồng tại 7 công ty của Tập đoàn Trung Nguyên, HĐXX tuyên ông Đặng Lê Nguyên Vũ được chia tỷ lệ 60%, bà Thảo 40%. Đồng thời ông Vũ sẽ nhận lại toàn bộ số cổ phần của bà Thảo và hoàn tiền cho bà Thảo để đảm bảo việc tập đoàn Trung Nguyên sẽ kinh doanh, sản xuất ổn định.

HĐXX cho rằng, theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, tài sản chung vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, nguyên tắc giải quyết tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn mà không thỏa thuận được là chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố: hoàn cảnh của gia đình và của vợ/ chồng; công sức đóng góp của vợ/chồng trong tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung…

HĐXX phân tích, xét quá trình hình thành tài sản chung của vợ chồng, dựa vào các chứng cứ do các bên cung cấp và quá trình thẩm tra tại tòa, tòa xác định ông Vũ tạo lập thương hiệu cà phê dựa vào việc bán hai căn nhà của gia đình ông Vũ, người xin cấp phép là ông Vũ; ông Vũ là người quản lý, điều hành trực tiếp của Tập đoàn Trung Nguyên từ thời điểm tạo lập đến nay; quá trình thành lập doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trung Nguyên, ông Vũ luôn là người có số vốn đóng góp cao hơn những người còn lại, điều này thể hiện công sức đóng góp, tạo lập tài sản của ông Vũ, vì vậy việc phân chia tỷ lệ ông Vũ cao hơn đối với bà Thảo là phù hợp với các quy định của pháp luật.

Về tranh chấp hơn 1.764 tỷ đồng gồm VNĐ, ngoại tệ, vàng đứng tên bà Thảo ở 3 ngân hàng (trước đó là 2.100 tỷ đồng sau điều chỉnh do thay đổi giá trị vàng), HĐXX nhận định phía bà Thảo không chứng minh được đây là tài sản riêng nên theo luật định tài sản trong thời kỳ hôn nhân đương nhiên tài sản chung và chia đôi, có tính đến công sức đóng góp. Từ đó HĐXX chia theo tỷ lệ 60% (ông Vũ) - bà Thảo (40%) về khoản tiền này.

Sau khi đối trừ tất cả, kể cả khoản tiền 1.764 tỷ đồng, HĐXX tuyên ông Vũ có nghĩa vụ thanh toán phần chênh lệch cho bà Thảo là hơn 1.233 tỷ đồng. Án phí tài sản bà Thảo phải chịu là khoảng 33,7 tỷ đồng; ông Vũ phải nộp khoảng 48 tỷ đồng.

HUYỀN TRÂM