Kinh doanh

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng lên trong hai tháng đầu năm

Hoàng Hà
BizLIVE - Trong 2 tháng đầu năm nay có 16.151 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.
Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng lên trong hai tháng đầu năm
Ảnh minh họa.
Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa cập nhật số liệu về tình hình số lượng doanh nghiệp trong tháng 2/2020. Đây cũng là tháng đầu tiên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bắt đầu ghi nhận những tác động từ bệnh dịch Covid-19.
Số liệu từ đầu mối trên cho thấy, trong tháng 2/2020 cả nước có 9.163 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 96.817 tỷ đồng, tăng 10,7% về số doanh nghiệp nhưng giảm 21,4% về số vốn đăng ký so với tháng trước.
So với cùng kỳ năm 2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh 55,3% (do tháng 2/2019 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán), tuy nhiên, tổng vốn đăng ký chỉ tăng 0,8%.
Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong tháng Hai đạt 10,6 tỷ đồng, giảm 29% so với tháng 1/2020 và cũng giảm 35,2% so với cùng kỳ năm trước.
Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Hai tăng so với tháng Một do tháng Một trùng với dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên, số vốn đăng ký mới lại giảm mạnh do trong tháng Một có một doanh nghiệp đăng ký thành lập với vốn điều lệ lên đến 144.000 tỷ đồng, chiếm 53,9% tổng vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp cả nước trong tháng, đẩy tổng vốn đăng ký của tháng Một tăng 76,8% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng mạnh nhất trong 4 năm gần đây.
Trong tháng Hai, cả nước còn có 3.630 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 57,1% so với tháng trước nhưng tăng 107,8% so với cùng kỳ năm 2019; 4.567 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 61% so với tháng trước và tăng 61,8% so với cùng kỳ năm trước; 1.186 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 26,8% so với tháng Một và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 17.439 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 363.995 tỷ đồng, tăng 9,1% về số doanh nghiệp và 11,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đạt 12,6 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.
Nếu tính cả 421 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5,7 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2020 là 641 nghìn tỷ đồng, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, trong 2 tháng đầu năm còn có 11.936 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 29.375 doanh nghiệp, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong 2 tháng có 16.151 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước; 2.807 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm hơn 11% so với cùng kỳ.

HOÀNG HÀ