Kinh doanh

Licogi 16 (LCG) báo lãi sau thuế quý III/2020 tăng 88%

Thanh Hà
BizLIVE -

Sau 9 tháng, Licogi 16 ghi nhận 2.273 tỷ đồng doanh thu thuần và 181 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 28% và 18% so với cùng kỳ.

Licogi 16 (LCG) báo lãi sau thuế quý III/2020 tăng 88%
Ảnh minh họa.

CTCP Licogi 16 (mã LCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu tăng 51% so với cùng kỳ, đạt 1.016 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng tăng 54% lên mức 172 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm từ 3,6 tỷ đồng về 1,5 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng mạnh 91% lên 33 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng và quản lý cũng được tiết giảm mạnh giúp Licogi 16 báo lãi ròng 104 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng, Licogi 16 ghi nhận 2.273 tỷ đồng doanh thu thuần và 181 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 28% và 18% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu và 86% mục tiêu lợi nhuận.

Năm 2020, Licogi 16 đặt mục tiêu đạt 2.668 tỷ đồng doanh thu và 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 5% và 10% so với năm ngoái.

Thời điểm 30/9, tổng tài sản của Licogi 16 đã tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 5.874 tỷ đồng. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ các khoản phải thu và tài sản cố định. Công ty hiện đang thực hiện thi công cho nhiều dự án điện mặt trời lớn dẫn đến các khoản phải thu lớn từ Vạn Ninh 1, Mỹ Sơn 1&2... Số dư tiền và tiền gửi cũng tăng mạnh từ 80 tỷ đồng hồi đầu năm lên 352 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ vay tài chính ngắn hạn của Licogi 16 được tiết giảm hơn 200 tỷ đồng so với đầu kỳ trong khi nợ vay dài hạn lại tăng mạnh từ 106 tỷ đồng lên 539 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn tích lũy được 411 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh gần 94 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 119 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ