Kinh doanh

KIDO: Quý IV lợi nhuận sụt mạnh, cả năm 2019 tăng hơn 35%

Huyền Trâm
BizLIVE - Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của KIDO đạt 282 tỷ đồng, tăng 59,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
KIDO: Quý IV lợi nhuận sụt mạnh, cả năm 2019 tăng hơn 35%
Ngành lạnh đóng góp doanh thu lớn cho KDC.

Tập đoàn KIDO (mã KDC) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019, theo đó dù doanh thu thuần tăng nhưng do doanh thu tài chính giảm nên lợi nhuận sụt đáng kể.

Cụ thể, doanh thu thuần quý cuối năm 2019 đạt 2.131 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả này đến từ việc công ty phát triển kênh phân phối, mở rộng thị trường ngành lạnh, gia tăng phân khúc sản phẩm cao cấp ngành dầu. Tuy nhiên do doanh thu hoạt động tài chính giảm dẫn đến lợi nhuận trước và sau thuế giảm mạnh, lần lượt đạt gần 56 tỷ đồng, giảm 17,7% và hơn 33 tỷ, giảm 44,8%.

Tính chung cả năm 2019, KDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.210 tỷ đồng, giảm 5,2% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu từ ngành dầu chiếm 79% doanh thu toàn tập đoàn, ngành lạnh chiếm 19% và các ngành khác chiếm 2%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 282 tỷ đồng, tăng 59,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với Công ty con là Thực phẩm đông lạnh KIDO (KDF), doanh thu thuần năm 2019 đạt 1.383 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Công ty đã chú trọng tăng trưởng ngành hàng kem, phát triển kênh phân phối, mở rộng thị trường. So với cùng kỳ năm ngoái, độ phủ trên kênh hiện đại tăng 45%.

Lợi nhuận gộp đạt được mức tăng 21,8% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 52,9% lên 58,6%. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 185 tỷ đồng, tăng 489% so với năm trước và vượt 24% kế hoạch năm 2019.

Công ty đặt mục tiêu không chỉ dừng lại ở cung cấp các sản phẩm kem cho người tiêu dùng Việt mà còn bắt đầu hướng ra thị trường quốc tế.

Với Vocarimex (VOC), năm 2019 giá dầu nguyên vật liệu giảm liên tục nhiều tháng liền, ảnh hưởng đến tính hình hoạt động của công ty. Doanh thu thuần năm 2019 của VOC đạt 2.547 tỷ, giảm 41,5% so với 2018, nhưng vẫn vượt 6% so với kế hoạch năm 2019.

Lợi nhuận gộp năm 2019 của VOC đạt 45 tỷ, giảm 39,7% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế của công ty năm 2019 đạt 243 tỷ đồng, vượt 35% so với kế hoạch. Nguyên nhân là do công ty có lợi thế hàng tồn kho giá thấp trong khi những tháng cuối năm giá dầu tăng nhanh liên tục.

Với Dầu Tường An (TAC), doanh thu thuần năm 2019 đạt 4.142 tỷ, giảm 6% so với năm trước, vượt 7,5% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu thuần của phân khúc chuyên biệt, cao cấp tăng 19,3% và nhóm hàng thương mại tăng 25,7%.

Năm 2019 TAC đạt 170,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 25,2% so với năm 2018, vượt 25% so với kế hoạch đề ra và biên lợi nhuận tăng từ 3,1% lên 4,1%.

TAC cho biết sẽ gia tăng việc bán các sản phẩm ngành thực phẩm đóng gói, sản phẩm thiết yếu và mở rộng thêm một số ngành khác. Bên cạnh đó, Công ty tập trung đẩy mạnh phát triển những sản phẩm chủ lực, làm đường dẫn cho những dòng sản phẩm chuyên biệt trong thời gian tới.

Với KIDO Nhà Bè (KDN), sau một năm gia nhập Tập đoàn, lợi nhuận trước thuế của KDN đạt 19 tỷ đồng, tăng trưởng 165% so với cùng kỳ năm 2018.

HUYỀN TRÂM