Kinh doanh

Đề xuất tăng thu phí với điểm rửa xe, nhà hàng, khách sạn

Hoài Phương
BizLIVE -

Giải thích lý do, Bộ Tài chính cho rằng nước thải của cơ sở rửa và sửa chữa ô tô, xe máy; nhà hàng, khách sạn có mức độ gây ô nhiễm môi trường cao hơn hộ gia đình bình thường.

Đề xuất tăng thu phí với điểm rửa xe, nhà hàng, khách sạn
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thay thế cho Nghị định 154 năm 2016.

Trong đó, theo Bộ Tài chính, một số địa phương gồm Đà Nẵng, Đồng Nai, An Giang cho rằng quy định cơ sở rửa ô tô, xe máy; sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy; nhà hàng, khách sạn chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt như cá nhân, hộ gia đình là không công bằng. Bởi vì, nước thải của những cơ sở này "có mức độ gây ô nhiễm môi trường cao hơn".

Từ đó, Bộ Tài chính cho rằng căn cứ vào quy định hiện hành, trường hợp nước thải của cơ sở rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy; nhà hàng, khách sạn ô nhiễm hơn thì địa phương có thể quyết định mức phí cao hơn.

Cụ thể, Bộ Tài chính dự kiến 2 phương án. Phương án 1, giữ quy định mức phí như hiện hành, tức là mức phí 10% giá bán 1m3 nước sạch. Trường hợp có mức thu cao hơn thì hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức thu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phương án 2, quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Riêng mức phí áp dụng đối với cơ sở rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy; nhà hàng, khách sạn là 15% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính cũng cho hay tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thu được năm 2016 là 1.287 tỷ đồng, năm 2017 là 2.102 tỷ đồng, góp phần tăng cường kinh phí cho công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở địa phương. Tuy vậy, số thu này mới đáp ứng một phần yêu cầu bảo vệ môi trường từ nước thải gây ra và hiện chưa có nguồn để xử lý nước thải sinh hoạt trước khi xả ra môi trường.

HOÀI PHƯƠNG