Kinh doanh

Cử tri hỏi bao nhiêu đại biểu dân cử có công ty “sân sau”, chống lưng cho doanh nghiệp?

Lâm An
BizLIVE -
Ban Công tác đại biểu cho biết, vấn đề cử tri nêu về việc cán bộ, thậm chí cả đại biểu dân cử làm "sân sau" cho doanh nghiệp là vấn đề đáng quan tâm trong xã hội hiện nay. Do vậy, trong những năm qua, Đảng luôn nhất quán chủ trương tăng cường, chỉnh đốn Đảng và coi trọng đổi mới công tác cán bộ.
Cử tri hỏi bao nhiêu đại biểu dân cử có công ty “sân sau”, chống lưng cho doanh nghiệp?
Ảnh minh họa.
Báo cáo tập hợp trả lời kiến nghị của cử tri, Ban Dân nguyện cho biết, trong lĩnh vực phụ trách của Ban Công tác đại biểu, cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị Quốc hội nghiên cứu tiến hành giám sát và công bố rõ cho nhân dân biết có bao nhiêu cán bộ, công chức, kể cả đại biểu dân cử có công ty sân sau làm kinh tế, có lợi ích nhóm, “chống lưng” cho các doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Đồng thời, có hướng xử lý những trường hợp này.
Trả lời về nội dung này, Ban Công tác đại biểu cho biết, vấn đề cử tri nêu lên đúng là vấn đề đáng quan tâm trong xã hội hiện nay. Do vậy, trong những năm qua, Đảng luôn nhất quán chủ trương tăng cường, chỉnh đốn Đảng và coi trọng đổi mới công tác cán bộ.
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 vừa qua, Đảng đã ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây sẽ là căn cứ để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, triển khai thực hiện đổi mới công tác cán bộ, sửa đổi các luật có liên quan về công tác cán bộ, qua đó siết chặt kỷ cương, kỷ luật và làm trong sạch đội ngũ cán bộ.
"Tuy nhiên, để thực hiện tốt được tinh thần Nghị quyết nói trên đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương, với sự giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương, của nhân dân và cử tri cả nước. Ban Công tác đại biểu rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của cử tri", Ban Công tác đại biểu nhấn mạnh.
Cử tri Đắk Lắk kiến nghị: "Thời gian qua, một số đại biểu Quốc hội bị bắt, cho thôi nhiệm vụ đại biểu liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Do vậy, đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của to chức, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong vấn đề giới thiệu, hiệp thương bầu cử”.
Về nội dung này, Ban Công tác đại biểu cho hay, việc một số đại biểu Quốc hội bị bắt, cho thôi nhiệm vụ đại biểu liên quan đến tham nhũng, tiêu cực thời gian qua là điều không mong muốn của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.
Theo Uỷ ban, sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan ở trung ương cũng như các cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương đã tiến hành rà soát quy trình công tác cán bộ, nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, từ đó có đề xuất khi sửa đổi Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biếu Hội đồng nhân dân.
Ngoài ra, cử tri Đồng Nai kiến nghị cần quy định về việc hàng năm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của cử tri đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nơi đại biểu trúng cử và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hằng năm tại nơi cư trú đối với người được bổ nhiệm các chức danh trong bộ máy nhà nước ở tất cả các cấp để tăng cường sự giám sát của nhân dân
Ban Công tác đại biểu cho biết sẽ tiếp thu ý kiến cử tri để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trong quá trình tham gia đóng góp ý kiến, hoàn thiện quy định này để góp phần tăng cường hơn nữa sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Cử tri Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Quốc hội xem xét việc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với những Bộ trưởng đã hứa thực hiện những kiến nghị của cử tri nhưng không thực hiện được.

Ban Công tác đại biểu phản hồi, theo quy định tại khoản 1 điều 12 nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội thì đến nay chưa có Bộ trưởng nào bị kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm nên chưa đủ điều kiện để Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.

LÂM AN