Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

MSN 56.0 ▲1.0     (1.8%)

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Masan377.595.87036.05
Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương149.726.70614.29
BankInvest Private Equity New Markets II K/S43.011.2184.11
Nguyễn Hoàng Yến42.415.2344.05
Government of Singapore37.900.4603.62
PENM III Germany GmbH & Co. KG22.558.5252.15
Vietnam Enterprise Investments Limited15.758.0231.50
MRC Limited12.000.0001.15
Amersham Industries Limited10.536.1121.01
House Foods Corporation9.000.0000.86
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF8.063.9000.77
Favour Sea Holdings Limited7.997.0000.76
Madhur Maini6.597.8000.63
Nguyễn Thị Thanh Thủy5.653.8670.54
Vietnam Resouce Investments (Cayman) Limited5.318.9740.51
International Finance Corporation3.106.1050.30
Michael Hùng Nguyễn2.024.2880.19
Nguyễn Quỳnh Lâm1.275.0000.12
Dragon Capital Markets Limited945.4600.09
Trần Quang Chúc300.6000.03
Đặng Thị Bình An158.4000.02
Đào Minh Thu150.0000.01
Đoàn Thị Mỹ Duyên90.0000.01
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt64.3900.01
Trần Thị Minh Nguyệt60.0000.01
Nguyễn Thiều Nam57.5030.01
Nguyễn Anh Nguyên52.5000.01
Nguyễn Thu Hiền50.0000.00
Phạm Đình Toại49.5000.00
Trần Phương Bắc15.0000.00
Đặng Ngọc Cả4.7200.00
Phan Thị Thúy Hoa2.1000.00
Tạ Thị Thùy Trang1.7000.00
Nguyễn Đăng Quang150.00

Đăng ký giao dịch

+

Tổ chức /
Người giao dịch
Loại GD / NgàyĐăng ký /
Thực hiện
SLCP trước / sau GD
PENM III Germany GmbH & Co. KG
Cổ đông lớn
Mua
28/12/2017
22,558,525
22,558,525
0
22,558,525
Nguyễn Thiều Nam
TV HĐQT/Phó TGĐ
Bán
25/10/2017
8,587,633
-8,587,633
8,645,136
57,503
Công ty Cổ phần Masan
Cổ đông lớn
Mua
03/05/2017
5,714,000
5,714,000
371,881,870
377,595,870
Private Equity New Market II K/S
Cổ đông lớn
Bán
21/04/2017
60,016,826
-60,016,826
60,016,826
0
Công ty Cổ phần Masan
Cổ đông lớn
Mua
16/12/2016
3,000,000
3,000,000
244,921,247
247,921,247
Công ty Cổ phần Masan
Cổ đông lớn
Mua
05/12/2016
2,000,000
2,000,000
242,921,247
244,921,247
Nguyễn Hoàng Yến
Thành viên HĐQT
Mua
27/06/2016
1,000,000
660,000
27,616,823
28,276,823
Government of Singapore
Cổ đông lớn
Mua
14/03/2016
0
27,628,360
10,272,100
37,900,460
Orchid Capital Investments Pte. Ltd.
Cổ đông lớn
Bán
14/03/2016
0
-44,777,719
44,777,719
0
Nguyễn Hoàng Yến
Thành viên HĐQT
Mua
14/01/2016
3,000,000
1,388,340
26,228,483
27,616,823