Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

MPC 23.6 ▲1.0     (4.4%)

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Chu Thị Bình35.043.24051.19
Lê Văn Quang32.034.81046.79
Chu Thị Bình17.475.01025.52
Lê Văn Quang15.961.00023.31
Earls Court Enterprises Limited6.628.2909.68
Lê Thị Dịu Minh6.494.9709.49
Quỹ Đầu tư Việt Nam4.618.3706.75
Lê Thị Minh Ngọc4.614.3706.74
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Phụng4.088.7045.97
Lê Thị Dịu Minh3.155.0004.61
Lê Văn Điệp1.965.4452.87
Chu Văn An1.109.4001.62
Lê Thị Minh Quý564.0600.82
Nguyễn Thị Thu Huyền426.0500.62
Lê Văn Điệp85.7900.13
Đinh Thị Ánh Tuyết5.0000.01
Nguyễn Quốc Toàn5.0000.01
Phan Văn Dũng3.1100.00
Mai Thị Hoàng Minh3.0000.00
Thái Hoàng Hùng1.1660.00
Lê Ngọc Anh1.1000.00
Nguyễn Tấn Anh1500.00

Đăng ký giao dịch

+

Tổ chức /
Người giao dịch
Loại GD / NgàyĐăng ký /
Thực hiện
SLCP trước / sau GD
Lê Văn Điệp
TV HĐQT/Phó TGĐ
Mua
01/03/2018
20,000
12,600
180,000
192,600
Lê Văn Điệp
TV HĐQT/Phó TGĐ
Mua
04/01/2018
12,000
12,000
168,000
180,000
Lê Văn Điệp
TV HĐQT/Phó TGĐ
Mua
16/11/2017
10,000
3,000
165,000
168,000
Lê Ngọc Anh
Phó TGĐ
Bán
12/11/2012
10,000
0
10,000
10,000
Vietnam Investment Fund II, Limited
Cổ đông lớn
Bán
27/09/2012
0
-3,500,000
3,500,000
0

Cổ đông lớn
Mua
27/09/2012
0
3,301,366
677,000
3,978,366
Lê Văn Quang
Chủ tịch HĐQT/TGĐ
Bán
10/09/2012
3,445,000
-3,445,000
6,600,000
3,155,000
Red River Holding
Cổ đông lớn
Mua
16/08/2012
500,000
0
6,628,290
6,628,290
Quỹ Đầu tư Việt Nam
Cổ đông lớn
Bán
29/07/2012
300,000
-173,400
5,162,550
4,989,150
Quỹ Đầu tư Việt Nam
Cổ đông lớn
Mua
29/07/2012
500,000
0
5,162,550
4,989,150