Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang

LGL 4.85 ▼-2.55     (-34.5%)

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Lê Hà Giang7.369.22021.30
CTCP Tập đoàn Đầu tư Long Giang2.150.0006.21
Đinh Thị Nga1.100.8033.18
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam412.1741.19
Lê Thị Ái Loan395.0001.14
Nguyễn Xuân Phương360.0001.04
Ngô Thị Thu Hiền227.5420.66
Trần Ngọc Tuấn101.9990.29
Nguyễn Thị Thanh Hà89.0540.26
Đỗ Năng Tuyến54.4270.16
Nguyễn Toàn Thắng47.5200.14
Nguyễn Thị Hồng Sinh20.1600.06
Phạm Thu Huyền20.1400.06
Nguyễn Mạnh Hà18.7680.05
Lã Thị Minh Phương17.4240.05
Lưu Thị Thanh Nga10.5000.03
Nguyễn Ngọc Hưng6.5000.02
Lê Hạnh Tính4.8500.01
Trần Văn Điệp1.0060.00

Đăng ký giao dịch

+

Tổ chức /
Người giao dịch
Loại GD / NgàyĐăng ký /
Thực hiện
SLCP trước / sau GD
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội
Cổ đông lớn
Bán
25/09/2017
0
-3,261,108
3,261,108
0
CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
Cổ đông lớn
Bán
25/08/2017
0
-3,261,108
3,261,108
0
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội
Cổ đông lớn
Mua
25/08/2017
0
3,261,108
0
3,261,108
Nguyễn Duy Kiên
Phó Chủ tịch HĐQT
Bán
18/08/2017
50,760
-50,760
50,760
0
Nguyễn Mạnh Hà
Trưởng BKS
Bán
23/07/2013
279,268
-279,260
279,268
8
Nguyễn Mạnh Hà
Trưởng BKS
Bán
27/01/2013
150,000
-90,000
369,268
279,268
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Cổ đông lớn
Mua
17/01/2013
0
31,910
2,067,624
412,174
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Cổ đông lớn
Bán
17/01/2013
0
-1,687,360
2,067,624
412,174
Nguyễn Mạnh Hà
Trưởng BKS
Bán
26/11/2012
95,000
-95,000
464,268
369,268
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Cổ đông lớn
Mua
12/10/2012
0
200,170
1,867,454
2,067,624