Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

IJC 9.17 ▼-5.78     (-38.7%)

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV108.033.00378.80
Deustche Bank Altiengesellschaft13.632.0709.94
Market Vectors Vietnam ETF (VNM)11.128.1808.12
Dragon Capital Vietnam Mother Fund11.088.0008.09
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam6.712.7754.90
Dragon Capital Vietnam Fund3.637.6002.65
Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán IPA1.800.0001.31
The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc.825.0000.60
Vietnam Emerging Equity Fund193.7500.14
Temasia Capital Limited113.7500.08
Legacy Emerging Asia Limited50.0000.04
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt18.6900.01
Dương Thị Hồng Tỵ6.2640.00
Đoàn Thị Kiều Oanh6250.00
Châu Thị Vân5030.00
Bùi Văn Đức4800.00
Nguyễn Văn Hiền Phúc50.00

Đăng ký giao dịch

+

Tổ chức /
Người giao dịch
Loại GD / NgàyĐăng ký /
Thực hiện
SLCP trước / sau GD
Nguyễn Văn Hiền Phúc
TV HĐQT
Bán
29/01/2018
6,005
-6,000
6,005
5
Dương Thị Hồng Tỵ
Trưởng BKS
Bán
05/04/2014
5,000
0
9,850
0
Đỗ Quang Ngôn
Thành viên HĐQT/TGĐ
Bán
24/02/2014
90,000
-90,000
90,000
0
Đỗ Quang Ngôn
Thành viên HĐQT/TGĐ
Bán
16/02/2014
6,000
-6,000
6,000
0
Deustche Bank Altiengesellschaft
Cổ đông lớn
Bán
18/04/2013
0
-413,270
14,045,340
13,632,070
Deustche Bank Altiengesellschaft
Cổ đông lớn
Mua
15/03/2013
0
408,520
13,636,820
14,045,340
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Cổ đông lớn
Bán
14/02/2012
2,000,000
0
6,712,775
6,712,775
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Cổ đông lớn
Bán
02/12/2011
2,000,000
0
6,712,775
6,712,775
Dragon Capital Vietnam Mother Fund
Cổ đông lớn
Bán
11/10/2011
5,000,000
-5,000,000
16,088,000
11,088,000
Dragon Capital Vietnam Mother Fund
Cổ đông lớn
Bán
30/09/2011
0
-2,609,980
16,088,000
13,478,020