Công ty Cổ phần Hùng Vương

HVG 5.4 ▼-3.0     (-35.7%)

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Dương Ngọc Minh86.880.63639.13
Vietnam Holding Limited5.953.5302.68
Công ty Chứng khoán Sài Gòn5.495.8552.48
Credit Suisse Singapore Branch4.519.0702.04
Lê Nam Thành4.086.6891.84
Quỹ tầm nhìn SSI3.235.5581.46
Lê Kim Phụng1.536.7040.69
Nguyễn Quốc Thái1.482.5330.67
Lô Bằng Giang749.2320.34
Lê Nam Hải694.6330.31
Hà Việt Thắng309.6000.14
Nguyễn Văn Ký252.4680.11
Trần Thanh Giang190.0800.09
Trần Hiếu Hòa166.3280.07
Võ Minh Phương103.4910.05
Huỳnh Tấn Trương66.0300.03
Nguyễn Văn Lâm40.1010.02
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt30.9600.01
Quỹ Đầu tư Thành viên SSI28.9000.01
Vũ Nhân Vương1000.00

Đăng ký giao dịch

+

Tổ chức /
Người giao dịch
Loại GD / NgàyĐăng ký /
Thực hiện
SLCP trước / sau GD
Vũ Nhân Vương
Trưởng BKS
Mua
22/05/2017
100
0
0
0
Dương Ngọc Minh
Chủ tịch HĐQT/TGĐ
Mua
01/03/2016
300,000
300,000
72,200,530
72,500,530
Dương Ngọc Minh
Chủ tịch HĐQT/TGĐ
Mua
22/01/2016
300,000
300,000
71,900,530
72,200,530
Hà Việt Thắng
Phó chủ tịch HĐQT
Mua
09/01/2015
37,550
37,550
142,450
180,000
Nguyễn Văn Ký
Thành viên HĐQT
Bán
02/01/2015
93,480
-93,480
93,480
0
Dương Ngọc Minh
Chủ tịch HĐQT
Mua
07/01/2015
500,000
500,000
50,163,161
50,663,161
Dương Ngọc Minh
Chủ tịch HĐQT
Mua
12/11/2014
500,000
500,000
44,739,238
50,163,161
Dương Ngọc Minh
Chủ tịch HĐQT
Bán
18/11/2014
0
4,923,923
44,739,238
50,163,161
Nguyễn Văn Ký
Thành viên HĐQT
Mua
30/10/2014
63,780
63,780
29,700
93,480
Dương Ngọc Minh
Chủ tịch HĐQT
Mua
04/09/2014
500,000
500,000
44,239,238
44,739,238