Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT

HFT 16.1 0.0     (0.0%)

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Logistic Con Đường Xanh1.475.00014.75
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh990.0009.90
Lê Quỳnh Trang990.0009.90
Nguyễn Huy Dương987.9009.88
Lê Quỳnh Anh980.0009.80
Lương Thị Khánh Ly980.0009.80
Nguyễn Minh Hoàng980.0009.80
Trần Thị Qua980.0009.80
Trần Tuấn Anh980.0009.80
Hoàng Như Hải650.0006.50

Đăng ký giao dịch

+

Tổ chức /
Người giao dịch
Loại GD / NgàyĐăng ký /
Thực hiện
SLCP trước / sau GD
Công ty Cổ phần Logistic Con Đường Xanh
Cổ đông lớn
Mua
22/01/2018
485,000
485,000
990,000
1,475,000