Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HCM 18.2 ▼-3.4     (-15.7%)

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Dragon Capital Markets Limited39.278.81030.31
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh37.500.00028.94
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited8.605.9066.64
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited8.529.7766.58
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII)717.4270.55
Johan Nyvene661.6660.51
Công ty Cổ phần Cộng Hưởng450.4420.35
PXP Vietnam Smaller Companies Fund Limited447.9850.35
Phạm Nghiêm Xuân Bắc290.0000.22
Trịnh Hoài Giang273.6650.21
Lê Công Thiện204.1250.16
Lâm Hữu Hồ138.8530.11
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt103.5100.08
Phạm Minh Phương83.1450.06
Phạm Thị Phương Lan57.5000.04
Lê Anh Minh43.9680.03
Nguyễn Thị Thanh Vân28.5650.02
Đỗ Hùng Việt17.9680.01
Võ Văn Châu17.3220.01
Trương Ngọc Quỳnh Tiên13.5000.01
Đoàn Văn Hinh4.6870.00
Đỗ Trí Đức4160.00
Phạm Nghiêm Xuân Bình380.00
Phạm Nghiêm Minh Thảo70.00
Trịnh Hoài Nam60.00

Đăng ký giao dịch

+

Tổ chức /
Người giao dịch
Loại GD / NgàyĐăng ký /
Thực hiện
SLCP trước / sau GD
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited
Cổ đông lớn
Bán
26/02/2018
0
-100,000
8,705,906
8,605,906
Công ty Cổ phần Cộng Hưởng
Cổ đông lớn
Bán
10/08/2017
200,000
0
450,442
450,442
Phạm Nghiêm Xuân Bắc
TV HĐQT
Bán
10/08/2017
150,000
0
290,000
290,000
Phạm Nghiêm Xuân Bắc
TV HĐQT
Bán
29/06/2017
50,000
-10,000
300,000
290,000
Công ty Cổ phần Cộng Hưởng
Cổ đông lớn
Bán
29/06/2017
100,000
-31,230
481,672
450,442
Greystanes Limited
Cổ đông lớn
Bán
03/01/2017
0
-1,907,017
1,907,017
0
Phạm Nghiêm Xuân Bắc
TV HĐQT
Bán
05/10/2016
100,000
-60,000
360,000
300,000
Công ty Cổ phần Cộng Hưởng
Cổ đông lớn
Mua
22/04/2016
200,000
0
481,672
481,672
Công ty Cổ phần Cộng Hưởng
Cổ đông lớn
Mua
31/12/2015
200,000
30,000
451,672
481,672
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited
Cổ đông lớn
Mua
08/10/2015
0
136,700
8,393,076
8,529,776