Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

HAG 4.12 ▲0.24     (6.2%)

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Đoàn Nguyên Đức326.730.53335.23
Đoàn Nguyên Đức324.765.53335.02
Credit Suisse (Hong Kong) Limited33.905.3903.66
Deutsche Bank Aktiengesellchaft27.534.5752.97
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF17.448.5241.88
Vietnam Century Fund15.563.1531.68
Jaccar Capital Fund8.694.2000.94
Deustche Bank Trust Company Americas8.058.0100.87
Đoàn Nguyên Thu6.457.4560.70
Wareham Group Ltd.5.206.3100.56
Dragon Capital Vietnam Fund3.707.4000.40
Nguyễn Văn Minh3.370.0570.36
Nguyễn Văn Sự3.351.4920.36
Công ty Chứng khoán Sài Gòn2.783.7500.30
Trà Văn Hàn1.238.5440.13
Võ Trường Sơn803.6540.09
Lê Hùng600.0120.06
Đoàn Nguyên Thịnh488.9340.05
Deutche Asset Management (Asia) Ltd.207.5240.02
Vũ Hữu Điền207.0000.02
Đoàn Thị Nguyên Thảo200.3020.02
Đoàn Thị Nguyên Xuân153.5930.02
Nguyễn Thị Thơm150.3750.02
Đoàn Thị Nguyên Nguyên146.8840.02
Hồ Thị Kim Chi145.1590.02
Lê Văn Rõ119.8400.01
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt118.5000.01
Võ Hồng Nhân69.0720.01
Nguyễn Thị Huyền63.1400.01
Nguyễn Xuân Thắng30.5980.00
Phan Thanh Thủ29.4260.00
Đoàn Nguyên Ngôn20.5980.00
Nguyễn Văn Tốn17.8340.00
Trương Thị Kim Ánh15.7200.00
Đoàn Thị Nguyên Vinh14.7120.00
Phan Thanh Phong14.5050.00
Nguyễn Thị Huỳnh Lê7.6400.00
Dương Hoàng Bắc2230.00
Đoàn Nguyên Thu60.00
Nguyễn Tấn Hải50.00

Đăng ký giao dịch

+

Tổ chức /
Người giao dịch
Loại GD / NgàyĐăng ký /
Thực hiện
SLCP trước / sau GD
Hồ Thị Kim Chi
Phó TGĐ
Mua
13/02/2018
1,000,000
0
145,159
145,159
Đoàn Nguyên Đức
Chủ tịch HĐQT
Bán
20/11/2017
23,000,000
-23,000,000
347,765,533
324,765,533
Hồ Thị Kim Chi
Kế toán trưởng/Phó TGĐ
Bán
22/03/2016
30,680
-30,680
30,680
0
Hồ Thị Kim Chi
Kế toán trưởng/Phó TGĐ
Mua
22/03/2016
30,680
30,680
0
30,680
Võ Trường Sơn
Thành viên HĐQT/TGĐ
Mua
14/09/2015
200,000
200,000
603,654
803,654
Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Cổ đông lớn
Bán
04/09/2015
0
-14,500,000
48,405,390
33,905,390
Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Cổ đông lớn
Bán
23/07/2015
0
-5,075,000
56,580,390
51,505,390
Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Cổ đông lớn
Bán
21/07/2015
0
-4,350,000
64,600,390
60,250,390
Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Cổ đông lớn
Bán
09/07/2015
0
-2,000,000
72,080,390
70,080,390
Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Cổ đông lớn
Bán
06/07/2015
0
-3,000,000
80,080,390
77,080,390