Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

FLC 4.41 ▲0.29     (7.0%)

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Trịnh Văn Quyết150.436.25721.19
Công ty TNHH Đào tạo Goft VPGA35.000.0004.93
CTCP Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản Magnus Capital24.973.0003.52
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Vietexco18.536.8802.61
CTCP Đầu tư Fujikaen Việt Nam16.100.0002.27
Hồ Thị Hiền15.000.0002.11
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF13.115.2221.85
Nguyễn Hải Châu10.541.4001.48
CTCP Đầu tư Tài chính Ninh Bắc5.200.0000.73
Nguyễn Văn Mạnh2.532.9500.36
Doãn Văn Phương1.337.2800.19
Nguyễn Thị Huyền Trang811.5000.11
Trịnh Văn Đại800.0000.11
Trịnh Thị Thanh Huyền731.2000.10
Lê Đình Vinh100.0000.01
Nguyễn Tiến Đức86.4000.01
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt81.8000.01
Lê Thành Vinh41.6620.01
Hương Trần Kiều Dung27.7750.00
Trần Thị My Lan27.7750.00
Nguyễn Tiến Dũng6.9430.00
Nguyễn Thanh Bình20.00

Đăng ký giao dịch

+

Tổ chức /
Người giao dịch
Loại GD / NgàyĐăng ký /
Thực hiện
SLCP trước / sau GD
Trịnh Văn Quyết
Chủ tịch HĐQT
Bán
24/10/2017
0
-57,000,000
155,187,150
98,187,150
Trịnh Văn Quyết
Chủ tịch HĐQT
Mua
18/12/2017
37,000,000
37,000,000
98,187,150
135,187,150
Trịnh Văn Quyết
Chủ tịch HĐQT
Mua
13/10/2017
11,000,000
11,000,000
144,187,150
155,187,150
Trịnh Văn Quyết
Chủ tịch HĐQT
Mua
22/08/2017
20,000,000
20,000,000
124,187,150
144,187,150
Trịnh Văn Quyết
Chủ tịch HĐQT
Mua
27/04/2017
10,000,000
10,000,000
114,187,150
124,187,150
Nguyễn Tiến Dũng
Trưởng BKS
Bán
23/02/2017
30,640
-30,640
30,640
0
Trịnh Văn Quyết
Chủ tịch HĐQT
Mua
08/12/2016
50,210,000
5,327,590
108,859,560
114,187,150
Trịnh Văn Quyết
Chủ tịch HĐQT
Mua
25/10/2016
30,000,000
15,790,000
93,069,560
108,859,560
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Vietexco
Cổ đông lớn
Bán
15/01/2016
0
-16,463,120
35,000,000
18,536,880
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF
Cổ đông lớn
Bán
21/06/2016
0
-2,576,990
28,557,712
25,980,722