Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau

CMX 15.25 ▲4.25     (38.6%)

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Vốn Thiên Niên Kỷ2.542.83319.23
Bùi Đức Cường1.920.00014.52
Nguyễn An Ninh1.648.38812.47
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín1.068.1978.08
Lê Thị Minh Hiền343.9902.60
Huỳnh Hữu Nhân51.4300.39
Nguyễn Tấn Dương21.0880.16
Trần Quốc Phong19.4570.15
Nguyễn Hoàng Nam12.1370.09
Đào Công Khanh4.0710.03
Phạm Anh Đức2.0000.02
Bùi Hữu Hiến80.00
Vũ Ngọc Lễ60.00
Nguyễn Thị Đà40.00
Trương Thị Bích Phượng40.00

Đăng ký giao dịch

+

Tổ chức /
Người giao dịch
Loại GD / NgàyĐăng ký /
Thực hiện
SLCP trước / sau GD
Bùi Đức Cường
TV HĐQT/Phó TGĐ
Mua
20/02/2017
1,920,000
1,920,000
0
1,920,000
Nguyễn An Ninh
Thành viên HĐQT/TGĐ
Bán
08/09/2014
135,000
-135,000
1,783,388
1,648,388
Nguyễn An Ninh
TGĐ
Mua
12/07/2013
1,000,000
0
1,783,388
1,783,388
Bùi Hữu Hiến
Phó TGĐ
Bán
10/07/2013
402,708
-402,700
402,708
8
Nguyễn Hoàng Nam
Thành viên HĐQT
Bán
02/07/2013
224,000
-224,000
236,137
12,137
Vũ Ngọc Lễ
Trưởng BKS
Bán
10/06/2013
850,916
-850,910
850,916
6
Lê Thị Minh Hiền
Cổ đông lớn
Bán
28/05/2013
0
-692,670
1,036,660
343,990
Nguyễn Hoàng Nam
Thành viên HĐQT
Bán
29/05/2013
500,000
-500,000
736,137
236,137
Lê Thị Minh Hiền
Cổ đông lớn
Bán
24/05/2013
0
-285,540
1,322,200
1,036,660
Vũ Ngọc Lễ
Trưởng BKS
Bán
24/05/2013
1,000,000
-1,000,000
1,850,916
850,916