Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

BVS 10.7 0.0     (0.0%)

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Bảo Việt43.281.19359.93
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock)3.628.3005.02
PYN Fund Elite (Non-UCITS)3.021.0004.18
Société Générale2.448.0003.39
Korea Investment & Securities Co., Ltd2.150.3302.98
Acadian Frontier Markets Equity Fund1.659.8002.30
Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)1.293.3001.79
Korean Teachers Credit Union1.193.8001.65
Fides Xin Zhao Private Investment Trust 11.097.0001.52
HDC Vietnam Private Equity Fund970.0001.34
Nhữ Đình Hòa109.5000.15
Nguyễn Thị Phúc Lâm50.0000.07
Võ Hữu Tuấn16.5600.02
Nguyễn Trung Trực14.8000.02
Nguyễn Quang Vinh7.4000.01
Trần Thị Bích6.3360.01
Bùi Quang Bách4.1000.01
Nguyễn Thị Thanh Thủy4.0000.01
Ngô Phương Chí3.6800.01
Trương Ngọc Lân320.00
Nguyễn Hồng Tuấn260.00

Đăng ký giao dịch

+

Tổ chức /
Người giao dịch
Loại GD / NgàyĐăng ký /
Thực hiện
SLCP trước / sau GD
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock)
Cổ đông lớn
Mua
27/02/2018
0
22,700
3,605,600
3,628,300
Nhữ Đình Hòa
Ủy viên HĐQT/TGĐ/Người CBTT
Mua
06/03/2012
100,000
100,000
9,500
109,500
Lê Văn Bình
Thành viên HĐQT
Bán
12/01/2011
19,700
-19,700
19,792
92
Ngô Phương Chí
Phó TGĐ
Bán
08/07/2010
7,400
-7,400
11,080
3,680
Ngô Phương Chí
Phó TGĐ
Bán
08/06/2010
1,900
-1,900
1,936
36
Ngô Phương Chí
Phó TGĐ
Bán
24/02/2010
15,000
-15,000
26,080
11,080
Võ Hữu Tuấn
Phó TGĐ
Bán
28/02/2010
33,100
-33,100
33,120
20
Nhữ Đình Hòa
Phó TGĐ
Bán
04/02/2010
10,000
-5,700
15,200
9,500
Bùi Quang Bách
Phó TGĐ
Bán
20/01/2010
6,500
-6,500
6,560
60

Cổ đông lớn
Bán
20/12/2009
669,000
-180,000
1,003,980
830,980