Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

BMP 47.7 ▲2.0     (4.4%)

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
The Nawaplastic Industries (Saraburi) Company Limited40.842.21149.89
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund4.097.4185.01
Vietnam Holding Ltd.2.212.9252.70
Nguyễn Hoàng Ngân618.5500.76
Lê Quang Doanh590.1380.72
Văn Thị Ngọc Nhan477.5000.58
TGIT-Templeton Frontier Markets Fund438.4120.54
Trang Thị Kiều Hậu302.2100.37
Nguyễn Thị Bích262.0800.32
Nguyễn Thị Kim Yến253.9080.31
Nguyễn Thị Phương Nga228.0510.28
Nguyễn Kim Thượng117.4220.14
Bùi Quang Khôi71.7760.09
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt30.0000.04
Đinh Thị Nguyệt Hà24.5300.03
Nguyễn Thanh Hải21.6000.03
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước19.9830.02
Nguyễn Thanh Quan11.7090.01
Nguyễn Thị Phương Mai2.0590.00
Nguyễn Bội Ngọc Châu1.7780.00
Nguyễn Lưu Thùy Minh1.0400.00
Hồng Lê Việt30.00

Đăng ký giao dịch

+

Tổ chức /
Người giao dịch
Loại GD / NgàyĐăng ký /
Thực hiện
SLCP trước / sau GD
The Nawaplastic Industries (Saraburi) Company Limited
Cổ đông lớn
Mua
03/05/2018
818,609
0
40,842,211
0
The Nawaplastic Industries (Saraburi) Company Limited
Cổ đông lớn
Mua
20/03/2018
24,159,906
24,139,923
16,702,288
40,842,211
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước
Cổ đông lớn
Bán
19/03/2018
24,159,906
-24,139,923
24,159,906
19,983
Vietnam Holding Ltd.
Cổ đông lớn
Bán
02/03/2015
0
-70,000
2,282,925
2,212,925
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước
Cổ đông lớn
Bán
30/04/2014
224,980
-1,320
13,423,490
13,422,170
Vietnam Holding Ltd.
Cổ đông lớn
Mua
25/02/2014
0
3,500
2,271,345
2,274,845
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước
Cổ đông lớn
Bán
06/11/2013
246,960
-39,980
13,463,470
13,423,490
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước
Cổ đông lớn
Bán
29/09/2013
264,960
0
13,463,470
13,463,470
Templeton Frontier Markets Fund
Cổ đông lớn
Bán
10/04/2013
0
-9,290
9,290
0
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund
Cổ đông lớn
Mua
25/01/2013
0
106,010
3,045,850
3,151,860