Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

ART 2.7 ▼-6.8     (-71.6%)

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Trịnh Văn Quyết3.156.00010.16
Trịnh Văn Quyết2.630.0008.47
Trịnh Thị Thúy Nga216.0000.70
Trịnh Thị Minh Huế204.0000.66
Nguyễn Thanh Bình180.0000.58
Lưu Đức Quang20.0000.06
Nguyễn Tiến Dũng20.0000.06
Nguyễn Văn Thanh10.0000.03
Lê Thị Ngọc Diệp5.0000.02
Trần Thị Thu Hà5.0000.02
Trịnh Hồng Quý5.0000.02

Đăng ký giao dịch

+

Tổ chức /
Người giao dịch
Loại GD / NgàyĐăng ký /
Thực hiện
SLCP trước / sau GD
Lê Thành Vinh
Cổ đông lớn
Bán
05/09/2017
1,334,000
-1,334,000
1,334,000
0
Nguyễn Văn Thanh
TV HĐQT
Bán
08/09/2017
1,000,000
-1,000,000
1,010,000
10,000

Mua
05/09/2017
2,000,000
2,000,000
630,000
2,630,000
Công ty Cổ phần Sông Đà 9
Cổ đông lớn
Bán
28/08/2017
2,000,250
-2,000,250
2,000,250
0