Vĩ mô

Năm 2019: Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu tăng hơn 2.600 tấn

Hạ An
BizLIVE - Bộ Công thương vừa lấy ý kiến góp ý Dự thảo thông tư Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.
Năm 2019: Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu tăng hơn 2.600 tấn
Ảnh minh họa.
Trong đó đáng chú ý, việc lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 56.284 tấn.
Về đối tượng và phương thức giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, dự thảo nêu rõ: Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
Được biết, năm 2018, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là 53.604 tấn (theo Thông tư 25/2017/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018.)
Như vậy, lượng thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 được đề xuất tăng khoảng 2.680 tấn so với năm 2018.

HẠ AN