Hàng hóa - Nguyên liệu

Đề xuất các địa phương phải báo cáo giá cả thị trường

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo giá thị trường của Bộ Tài chính quy định: Hàng tháng các địa phương phải báo cáo giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc và dịch vụ y tế, giao thông, giáo dục, giải trí và du lịch.
Đề xuất các địa phương phải báo cáo giá cả thị trường
Hạ An18:17 16/05/2018
Mới đây, Bộ Tài chính đăng tải dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo giá thị trường trên website để tham khảo ý kiến góp ý của nhân dân.
Theo đó, Dự thảo Thông tư này quy định về nguyên tắc, phương pháp thu thập thông tin và chế độ báo cáo giá thị trường của một số hàng hóa, dịch vụ trong nước phục vụ cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại Trung ương và địa phương.
Dự thảo nêu rõ, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ ngày cuối cùng hàng tháng, quý, năm lập, gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) báo cáo giá thị trường trên địa bàn. Đối với các tháng cuối quý (3, 6, 9, 12) là báo cáo giá thị trường tương ứng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng (gọi chung là báo cáo dài hạn).
Nội dung báo cáo tháng và báo cáo dài hạn gồm: Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của địa phương trong kỳ báo cáo; phân tích thực trạng, nguyên nhân của các yếu tố tác động đến CPI. cũng như việc đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý, điều hành giá của địa phương.
Ngoài ra, dự thảo cũng quy định việc báo cáo chỉ số giá kỳ sau, bao gồm: Dự báo chỉ số giá tiêu dùng, tình hình giá cả thị trường trong kỳ tiếp theo. Thống kê mức giá hàng hóa, dịch vụ theo danh mục quy định.
Trường hợp có biến động bất thường về giá hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo đột xuất về tình hình biến động giá của một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tại địa phương.
Danh mục giá thị trường hàng hóa, dịch vụ báo cáo gồm các mặt hàng thiết yếu, phù hợp với yêu cầu cầu công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại Trung ương và địa phương; Bảo đảm tính đại diện cho các nhóm hàng hóa dịch vụ: lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc và dịch vụ y tế, giao thông, giáo dục, giải trí và du lịch và các nhóm hàng hóa thuộc danh mục kê khai, đăng ký giá trên địa bàn nếu có.
Cụ thể, đối với lương thực, thực phẩm: Báo cáo bao gồm giá các mặt hàng gạo tẻ thường, gạo tẻ ngon, thịt lợn hơi, thịt lợn nạc thăn (heo nạc thăn), thịt bò thăn, gà ta, gà công nghiệp, cá, tôm, rau quả theo mùa…; Đối với vật liệu xây dựng báo giá xi măng, thép xây dựng, cát, gạch…; Đối với dịch vụ giao thông: Giá cước ô tô đi đường dài, giá cước xe buýt, giá cước taxi; Giá dịch vụ giáo dục: Báo cáo học phí trường mầm non công lập, học phí trường phổ thông công lập, học phí đại học hoặc tương đương đại học.