Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Cùng dòng sự kiện cập nhật những thông tin quan trọng diễn ra tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.