Kỳ họp Quốc hội thứ 7, khóa XIV

Kỳ họp Quốc hội thứ 7, khóa XIV
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc sáng nay (20/5) tại Hà Nội. Kỳ họp này Quốc hội chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.