Kết quả kinh doanh quý II/2019

Toàn cảnh lãi lỗ của các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán trong quý II/2019.