Địa ốc

VICEM muốn bán 2 khu “đất vàng”, Bộ Xây dựng nói gì?

Vân Phong
BizLIVE - VICEM đề nghị được bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở 2 dự án tại 10E6 Phạm Hùng thuộc Trung tâm Điều hành & giao dịch VICEM và Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đông Hồi.
VICEM muốn bán 2 khu “đất vàng”, Bộ Xây dựng nói gì?
Một dự án bỏ hoang của VICEM ở Hà Nội.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện công tác sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất trước khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).
Tại văn bản trên, Bộ Xây dựng cho biết, để chuẩn bị cho việc cổ phần hóa, VICEM đề xuất 3 phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, gồm: Lô đất 10E6 Phạm Hùng thuộc Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM; Dự án Khu Tổng hợp Vĩnh Tuy tại ngõ 122 Vĩnh Tuy; Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đông Hồi thuộc Khu công nghiệp Đông Hồi.
Trong 3 dự án trên, VICEM đề nghị được bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở 2 dự án là Lô đất 10E6 Phạm Hùng thuộc Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM và Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đông Hồi thuộc Khu công nghiệp Đông Hồi. 
Theo Bộ Xây dựng, lý do chính VICEM đề nghị điều chỉnh phương án sắp xếp sang hình thức “bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với Lô đất 10E6 Phạm Hùng thuộc Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM là để thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư đối với lĩnh vực ngoài ngành theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.
Hơn nữa, sau rà soát tổng thể dự án, VICEM nhận thấy, trường hợp tiếp tục bỏ vốn để thực hiện dự án như phương án sắp xếp ban đầu, các chỉ tiêu tài chính phản ánh dự án thực sự không còn hiệu quả (VICEM đã thuê đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá toàn diện dự án trước khi báo cáo Bộ Xây dựng và đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ). 
Ngoài ra, theo dự án được phê duyệt, Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM, ngoài chức năng là trụ sở điều hành, một phần còn lại sẽ được khai thác, kinh doanh cho thuê mặt bằng văn phòng. Tuy nhiên, theo Đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2017 - 2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 868/QĐ-BXD ngày 22/10/2017, VICEM cần phải tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh xi măng. Lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án kinh doanh bất động sản không thuộc thế mạnh, ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty. . 
Đối với lô đất tại Khu công nghiệp Đông Hồi thuộc Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đông Hồi việc đề xuất chuyển nhượng quyền sử dụng đất là do thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng không nung gặp nhiều khó khăn, từ năm 2014, VICEM đã tạm dừng thực hiện dự án và ngày 25/8/2016 đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án cho VICEM Hoàng Mai tiếp tục đầu tư….
Trước lý lẽ trên của VICEM, trong văn bản báo cáo Thủ tướng, Bộ Xây dựng cho biết, việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với tất cả các cơ sở nhà đất, trong đó có 3 cơ sở nhà đất nêu trên mà VICEM đang quản lý, sử dụng để trình các cơ quan chức năng phê duyệt theo thẩm quyền trước khi lập phương án cổ phần hóa là thực hiện đúng trình tự thủ tục. 
Theo Bộ Xây dựng, phương án đề xuất hiện đang trong quá trình xem xét của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chưa được phê duyệt. VICEM đang tập trung làm việc với các Bộ/ngành và địa phương để thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất này theo đúng quy định, đảm bảo kế hoạch cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
“Trường hợp phương án sắp xếp điều chỉnh đối với 2 cơ sở nhà đất (10E6 Phạm Hùng và Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đông Hồi) được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt với hình thức “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” và “chuyển nhượng dự án” như đề xuất, VICEM có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng phương án được duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, không làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước”, Bộ Xây dựng cho biết.

VÂN PHONG