Kinh doanh

Yeah1 công bố vay 12 triệu USD để “xử lý” thương vụ ScaleLab

Huyền Trâm
BizLIVE - Tập đoàn Yeah1 (mã YEG) vừa công bố thông tin nghị quyết HĐQT thông qua một số nội dung liên quan tới hoạt động đầu tư và biến động nhân sự lãnh đạo.
Yeah1 công bố vay 12 triệu USD để “xử lý” thương vụ ScaleLab
YEG công bố loạt thông tin gồm lập công ty mới, vay 12 triệu USD và biến động lãnh đạo.

Cụ thể, ngày 12/8, HĐQT YEG đã ban hành nghị quyết thông qua một số nội dung. Trong đó thông qua việc thành lập công ty con mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin (Appnews Việt Nam) và ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống thực hiện các công việc có liên quan đến việc thành lập công ty mới.

Nhằm mục đích tối ưu dòng tiền và các khoản đầu tư tài chính khác của công ty, HĐQT YEG thông qua việc tái cơ cấu khoản đầu tư nước ngoài trị giá 12 triệu USD. Theo đó, CTCP Giải Trí Rồng sẽ tăng vốn đầu tư vào Công ty Yeah1 Network từ 50.000 USD lên 12,05 triệu USD để đảm bảo Yeah1 Network có đủ nguồn tiền đầu tư để thanh toán khoản nhận chuyển nhượng 100% cổ phần ScaleLab LLC vào ngày 9/1.

Theo đó, HĐQT thông qua chủ trương vay 12 triệu USD với thời gian vay tối đa 6 tháng để đảm bảo nguồn vốn đầu tư của tập đoàn vào Công ty Giải Trí Rồng.

Nhằm kiện toàn bộ máy, HĐQT cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ phụ trách Tài chính và chức danh Kế toán trưởng của ông Võ Thái Phong theo đơn từ nhiệm. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cang đảm nhận chức danh Phó TGĐ phụ trách Tài chính, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ đảm nhận chức danh Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 13/8.

YEG cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ của ông Bùi Hữu Nhật theo đơn từ nhiệm và bổ nhiệm ông Hồ Nam Đông đảm nhận chức danh Phó TGĐ công ty kể từ ngày 13/8.

HUYỀN TRÂM