Kinh doanh

Vinalines báo lỗ gần 500 tỷ đồng vì mua lại Cảng Quy Nhơn

Hạ An
BizLIVE - Quý II/2019, Vinalines lỗ 495,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ 116,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là chi phí cho việc mua lại 75% cổ phần Cảng Quy Nhơn.
Vinalines báo lỗ gần 500 tỷ đồng vì mua lại Cảng Quy Nhơn
Cảng Quy Nhơn
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II mà Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) mới công bố cho thấy, tính đến ngày 30/6, Vinalines đạt doanh thu thuần 5.558 tỷ đồng, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn tương ứng giảm mạnh khiến lợi nhuận gộp tăng nhẹ, đạt mức 768 tỷ đồng. 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 86 tỷ đồng, cao hơn khá nhiều so với mức 1,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí khác của Vinalines trong nửa đầu năm 2019 lên tới 455 tỷ đồng, trong khi năm ngoái chỉ 61 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế của Vinalines là âm 495,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ 116,5 tỷ đồng.
Báo cáo giải trình từ Vinalines ghi rõ, mức lỗ tăng là do cổ tức được chia giảm đồng thời chi phí khác tăng do thực hiện thanh lý tài sản (bán tàu), đặc biệt là, tiếp tục xử lý các tài sản hoạt động không hiệu quả theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Phương án cổ phần hoá doanh nghiệp, trước khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần.
Được biết, ngày 30/5, Vinalines đã chuyển 415 tỷ đồng để mua lại hơn 75% cổ phần Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn theo yêu cầu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn vào cuối năm 2018.
 Cảng Quy Nhơn là công ty thành viên thứ 19 mới quay về Vinalines
Luỹ kế đến hết ngày 30/6, lỗ luỹ kế của Vinalines ở mức 3.640 tỷ đồng, trong khi lỗ luỹ kế tính đến đầu năm 2019 chỉ là 2.817 tỷ đồng.
Vinalines có vốn điều lệ 10.693 tỷ đồng và có 19 công ty thành viên cùng 27 công ty liên doanh, liên kết. Tuy nhiên, các công ty thành viên cũng hoạt động thua lỗ hoặc kém hiệu quả.

HẠ AN