Kinh doanh

Vinafood 2: Tồn kho “bốc hơi”, tiếp tục lỗ 75 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019

Lan Anh
BizLIVE - Hàng tồn kho của VSF đang bị thiếu hụt tới 83.313 tấn, tương đương 662 tỷ đồng và tiếp tục thiếu hụt khi kiểm kê các công ty con. Lợi nhuận tiếp tục âm, vốn chủ sở hữu giảm còn 3.258 tỷ đồng.
Vinafood 2: Tồn kho “bốc hơi”, tiếp tục lỗ 75 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019
Ảnh minh họa.
Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2 – mã VSF) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019.
Theo đó, tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài sản của VSF tăng 7,6% lên 9.571 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 20% so với đầu năm, đạt 4.867 tỷ đồng. Tiền mặt tăng 1,8 lần lên 1.100 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.
Phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng tăng 67% lên 1.080 tỷ đồng. Tổng công ty cũng trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tới 1.277 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là khoản phải thu 597 tỷ đồng từ Chính phủ Cuba là khoản viện trợ nước ngoài được Chính phủ Việt Nam hỗ trợ; khoản phải thu NFA (Cơ quan Lương thực quốc gia Philippines) là 405 tỷ đồng; Khoản phải thu không có khả năng thu hồi 28 tỷ đồng từ việc VSF thực hiện bảo lãnh đối với CTCP Lương thực Hậu Giang.
Trong kỳ, hàng tồn kho của VSF dù có giảm 7,6% nhưng vẫn ở mức cao tới 2.604 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm tới 1.206 tỷ đồng, nguyên vật liệu là 966 tỷ đồng, hàng hoá 251 tỷ đồng, hàng gửi đi bán 103 tỷ đồng.
Đáng chú ý, hàng tồn kho của VSF đang bị thiếu tới 83.313 tấn, tương đương 662 tỷ đồng, đây là số lượng và giá trị thiếu chờ xử lý tại thời điểm 08/10/2018 tại Công ty Lương thực Trà Vinh khi bị kiểm kê đột xuất ngày 22/11/2017.
Tại Chi nhánh Thốt Nốt tại thời điểm kiểm kê ngày 30/4/2019, giá trị hàng hoá phát sinh thiếu là 220 triệu đồng.
Tại Văn phòng Tổng công ty, lượng hàng hoá thiếu hụt 1.521 tấn của các hợp đồng xuất khẩu sang Philippines theo giá CIF DAP, lô hàng đã được mua bảo hiểm. Do vậy, lượng thiếu hụt sẽ được mua bởi công ty bảo hiểm và/hoặc đại lý dịch vụ tại Philippines. Tuy nhiên, tại thời điểm 30/6/2019, lượng hàng thiếu hụt được xác định mức bồi thường chưa được xử lý nên được theo dõi tại mục “tài sản thiếu chờ xử lý”.
Tại Xí nghiệp Vĩnh Thắng, CTCP Xuất Nhập Khẩu Kiên Giang, lượng hàng thiếu 5,9 tấn.
Nợ xấu đến 30/6/2019 của VSF là 1.304 tỷ đồng. Trong kỳ, vay nợ ngắn hạn ngân hàng của tổng công ty tăng gần 17% lên 3.853 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh trong quý II/2019, VSF đạt doanh thu thuần bán hàng 4.970 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán là 4.575 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp là 394 tỷ đồng. Chi phí lãi vay 58 tỷ đồng. Chi phí bán hàng 299 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 97 tỷ đồng.
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh âm 93 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế âm 86,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 91,5 tỷ đồng.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019, VSF lỗ 75 tỷ đồng (quý I/2019 lãi 16,2 tỷ đồng) với doanh thu thuần đạt 8.652 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 866 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tiếp tục âm đưa mức lỗ luỹ kế của VSF lên 2.045 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm gần 3% xuống còn 3.258 tỷ đồng.
Hiện cổ đông lớn của VSF là cổ đông Nhà nước đang nắm giữ 51,43% và CTCP Tập đoàn T&T của bầu Hiển nắm 25%.
Mới đây, HĐQT của VSF đã ra nghị quyết hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 31/7, lý do hoàn thiện nhân sự cấp cao.
Cổ phiếu VSF của Vinafood2 lên sàn UPCoM vào ngày 23/4/2018, đến nay, thị giá VSF đang giao dịch quanh mức 7.100 đồng/cổ phiếu, giảm 40% so với mức giá đỉnh thiết lập được 12.000 đồng/cổ phiếu ngày 12/3/2019. 

LAN ANH