Kinh doanh

Vinafood 2: Năm 2017 lỗ 195 tỷ đồng, đặt kế hoạch lợi nhuận gần 240 tỷ đồng năm 2018

Hồng Quân
BizLIVE - Theo báo cáo, sau cổ phần hóa, Vinafood 2 quản lý và sử dụng 132 cơ sở nhà, đất (gồm có 174 thửa) với tổng diện tích 2,14 triệu m2. Đến ngày 31/12/2017, UBND TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa có ý kiến về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa của Vinafood 2.
Vinafood 2: Năm 2017 lỗ 195 tỷ đồng, đặt kế hoạch lợi nhuận gần 240 tỷ đồng năm 2018
Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam – Vinafood 2 đã công bố thông tin tờ trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
Theo đó, Vinafood 2 cho rằng năm 2017 là năm Tổng công ty gặp nhiều khăn nhất khi mà Vinafood 2 chỉ đứng thứ 3 trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam, thay vì dẫn đầu như các năm trước.
Qua đó, năm 2017 doanh thu không đạt kế hoạch, chỉ đạt 16.870 tỷ đồng; kết quả kinh doanh bị lỗ 195,6 tỷ đồng, so với kế hoạch đề ra là lãi 209,2 tỷ đồng và cùng kỳ năm 2016 lãi 134,16 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ năm 2017 lỗ 145,9 tỷ đồng.
Vinafood 2 trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 20.156 tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm trước; lợi nhuận 239,6 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ đạt doanh thu 12.047 tỷ đồng, tăng 9,7%; lợi nhuận 148 tỷ đồng.
Theo báo cáo, sau cổ phần hóa, Vinafood 2 quản lý và sử dụng 132 cơ sở nhà, đất (gồm có 174 thửa) với tổng diện tích 2.139.398,2m2. Tại ngày 31/12/2017, đã có 14/15 tỉnh, thành phố có công văn trả lời chính thức về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Vinafood 2. Riêng UBND TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa có ý kiến về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa. 

HỒNG QUÂN