Doanh nghiệp

VinaCapital trở thành cổ đông lớn tại KIDO

Với giá cổ phiếu trong khoảng thời gian mua vào cổ phiếu là 35.800 đồng/cổ phiếu, VinaCapital đã phải chi hơn 11 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn của KDC.
VinaCapital trở thành cổ đông lớn tại KIDO Tỷ lệ sở hữu của VinaCap đứng sau 7 cổ đông là cá nhân và tổ chức - Nguồn: BizLIVE.
Huyền Trâm07:04 08/05/2018

Thông tin Tập đoàn VinaCapital chính thức trở thành công đông lớn của CTCP Tập đoàn KIDO (mã KDC) mới được công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chiều ngày 7/5.

Cụ thể, CTCP Quản lý quỹ VinaCapital thuộc Tập đoàn VinaCapital đã nâng tỷ lệ sở hữu tại KIDO thông qua quỹ VOF và Liva Holdings đang là cổ đông sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp này.

Trước khi thực hiện giao dịch, VOF sở hữu 7 cổ phiếu và Liva sở hữu hơn 10,2 triệu cổ phiếu KDC, tổng cả nhóm nhà đầu tư ngoại này sở hữu 4,97% tại doanh nghiệp.

Ngày 26/4 vừa qua, Liva đã thực hiện mua vào 290.000 cổ phiếu, nâng con số nắm giữ lên trên 10,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,03% tại KIDO. Theo đó chính thức trở thành cổ đông lớn sở hữ trên 5% tại doanh nghiệp này.

Với giá cổ phiếu trong khoảng thời gian mua vào cổ phiếu là 35.800 đồng/cổ phiếu, VinaCapital đã phải chi hơn 11 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn của KDC.