Kinh doanh

Vicostone (VCS) ước lãi 6 tháng giảm 16%, thực hiện 40% kế hoạch trong kịch bản thận trọng

Thanh Hà
BizLIVE -

Ở kịch bản thận trọng, Vicostone lên kế hoạch kinh doanh gần như đi ngang so với năm trước với doanh thu thuần dự kiến 5.632 tỷ đồng, lãi trước thuế ở mức 1.669 tỷ đồng.

Vicostone (VCS) ước lãi 6 tháng giảm 16%, thực hiện 40% kế hoạch trong kịch bản thận trọng

CTCP Vicostone (mã VCS) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính quý II và 6 tháng đầu năm 2020 với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, doanh thu thuần quý II Vicostone ước đạt 1.118 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ do các thị trường lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, yêu cầu giãn cách xã hội và đóng cửa nền kinh tế khiến các dự án và công trình bị dừng, việc đầu tư cho xây dựng mới và cải tạo giảm mạnh. Lợi nhuận sau thuế ước giảm 38% so với cùng kỳ xuống 255 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Vicostone ước đạt 2.486 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 1,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ở mức 657 tỷ đồng và 559 tỷ đồng, lần lượt giảm 16,2% và 16,6% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, công ty mới chỉ thực hiện gần 40% mục tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra trong kịch bản thận trọng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cổ đông Vicostone đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 dựa trên 2 kịch bản tùy theo tình hình đại dịch Covid-19.

Tại kịch bản lạc quan, công ty lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 6.654 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.980 tỷ đồng, đều tăng gần 20% so với năm trước. Ở kịch bản thận trọng, doanh thu thuần kế hoạch ở mức 5.632 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.669 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,2% và 1% so với cùng kỳ.

Vicostone cho biết, trong 6 tháng cuối năm, công ty sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm phát huy những kinh nghiệm, nguồn lực và thế mạnh vốn có về con người – hệ thống – công nghệ để tối ưu hóa chi phí, nâng cao sức cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận, cố gắng đạt được chỉ tiêu kế hoạch ở kịch bản thận trọng đã được ĐHĐCĐ thông qua.

THANH HÀ