Kinh doanh

Tiền và tương đương tiền chiếm 40% tổng tài sản, PVI lãi sau thuế gần 224 tỷ đồng trong quý II

Thanh Hà
BizLIVE -

Tính chung 6 tháng đầu năm, PVI ghi nhận 3.323 tỷ đồng doanh thu thuần và 463 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 41% và 89% so với cùng kỳ.

Tiền và tương đương tiền chiếm 40% tổng tài sản, PVI lãi sau thuế gần 224 tỷ đồng trong quý II
Ảnh minh họa.

CTCP PVI (mã PVI) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, PVI tạo ra 2.765 tỷ đồng doanh thu bán hàng, tăng 31% trong khi các khoản giảm trừ doanh thu cũng gia tăng bao gồm phí nhượng tái bảo hiểm tăng 6,5% lên 845 tỷ đồng và dự phòng phí tăng 76% lên 216 tỷ đồng. Doanh thu thuần cũng theo đó tăng 43% lên 1.704 tỷ đồng trong khi giá vốn tăng chậm hơn khiến lợi nhuận gộp tăng gấp đôi lên 271 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm mạnh 82% xuống 25 tỷ đồng do giảm chi phí kinh doanh cổ phiếu trong khi chi phí quản lý tăng 58% lên 171 tỷ đồng. Kết quả, PVI thu về gần 224 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3 lần quý II/2018.

Tính chung 6 tháng đầu năm, PVI ghi nhận 3.323 tỷ đồng doanh thu thuần và 463 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 41% và 89% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.733 đồng. Với kết quả đạt được, PVI đã hoàn thành 77% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2019.

Tính đến hết quý II, tổng tài sản của PVI đã tăng thêm 1.800 tỷ so với đầu năm lên 21.448 tỷ đồng chủ yếu đến từ các khoản phải thu. Số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi cuối kỳ lên đến 8.538 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng tài sản.

Ngoài ra, PVI cũng tích lũy được 528 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 3.508 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Đáng chú ý, PVI còn có khoản dự phòng phải trả ngắn hạn hơn 10.281 tỷ đồng, tăng 1.855 tỷ đồng so với đầu kỳ, chiếm gần 48% tổng tài sản.

THANH HÀ