Kinh doanh

Thép Nam Kim: Chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2017 tỷ lệ 40%

Hồng Quân
BizLIVE - Theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 12/06/2018 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để NKG thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2017 cho các cổ đông.
Thép Nam Kim: Chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2017 tỷ lệ 40%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của các cổ đông CTCP Thép Nam Kim (mã NKG) để NKG thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/06/2018. Tỷ lệ thực hiện 40%.
Năm 2017, Đại hội đồng cổ đông của NKG đã thông qua chia cổ tức năm tỷ lệ 50% trong đó 10% bằng tiền và 40% bằng cổ phiếu. NKG đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 10% trước đó.
Năm 2018, NKG đặt kế hoạch doanh thu 17.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 750 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức tối đa 50% bao gồm tiền mặt và cổ phiếu.
Kết thúc quý I, NLG đạt 3.585,6 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất; lợi nhuận sau thuế đạt 121,1 tỷ đồng, giảm khoảng 34 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. NKG cho biết, lợi nhuận quý I/2018 sụt giảm so với cùng kỳ năm trước do quý I/2017 NKG có khoản doanh thu tài chính 43 tỷ đồng, ngoài ra giá thép đầu năm 2017 biến động tăng nhanh tạo ra khoản lợi nhuận đột biến.

 

HỒNG QUÂN