Kinh doanh

SZL: Bán 4 nhà xưởng, lợi nhuận tăng đột biến vượt kế hoạch cả năm

Hồng Quân
BizLIVE - Việc bán lại 4 nhà xưởng cho khách thuê đã giúp SZL nhanh chóng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Số dư tiền đang chiếm hơn 31% tổng tài sản của SZL.
SZL: Bán 4 nhà xưởng, lợi nhuận tăng đột biến vượt kế hoạch cả năm
Ảnh minh họa.

CTCP Sonadezi Long Thành (mã SZL) cho biết lợi nhuận sau thuế trong quý II/2016 tăng 171% so với cùng kỳ năm trước là do công ty đã bán 4 nhà xưởng cho khách thuê tại KCN Long Thành.

Việc bán lại 4 nhà xưởng cho khách thuê đã giúp SZL nhanh chóng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.
Doanh thu thuần quý II đạt 93 tỷ đồng, tăng 84%; lũy kế 6 tháng đạt 144 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp quý II đạt 48,4 tỷ đồng, tăng 3,1 lần; lũy kế 6 tháng đạt 63,6 tỷ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong kỳ ngoại trừ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, chi phí bán hàng và chi phí tài chính đã giảm. Tuy nhiên, với SZL, chi phí quản lý lại chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí hoạt động.
Lợi nhuận thuần quý II đạt 45,2 tỷ đồng, tăng 196%; 6 tháng đạt 60,4 tỷ đồng, tăng 118,8% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 60,5 tỷ đồng, quý II đóng góp 45,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 49,8 tỷ đồng, trong đó quý II đạt 37 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2016, tổng tài sản của SZL đạt mức 1.407 tỷ đồng, tăng 9,3%; số dư tiền đang chiếm hơn 30% tổng tài sản, và tăng so với đầu năm.
Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính 
Năm 2016, SZL đặt kế hoạch 42,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, 6 tháng đầu năm SZL đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.

HỒNG QUÂN