Kinh doanh

Sau 9 tháng, đại lý uỷ quyền chính thức Ford Việt Nam mới đạt 4% chỉ tiêu lợi nhuận

Bảo Vy
BizLIVE - Mặc dù đã có sự cải thiện so với các quý trước tuy nhiên, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, City Auto mới đạt được 2 tỷ đồng lợi nhuận, trong khi cùng kỳ năm 2019 con số này là 40 tỷ đồng. 
Sau 9 tháng, đại lý uỷ quyền chính thức Ford Việt Nam mới đạt 4% chỉ tiêu lợi nhuận
Ảnh minh họa.

CTCP City Auto (mã CTF), đại lý uỷ quyền chính thức của Ford Việt Nam mới công bố kết quả kinh doanh quý III/2020. Theo đó, doanh thu quý III của City Auto đạt 1.545 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng ở mức cao tuy nhiên tiết giảm so với cùng kỳ do đó lợi nhuận gộp đạt được là 86 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. 

Trong quý City Auto có doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến từ mức 283 triệu đồng lên gần 3,7 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm, phát sinh lỗ trong công ty liên kết hơn 1,4 tỷ đồng do đó công ty báo lãi 381 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận thuần ghi nhận –gần 20 tỷ đồng. 

Sau khi trừ đi các khoản thu nhập, chi phí khác, lợi nhuận sau thuế của City Auto đạt được là 935 triệu đồng trong khi cùng kỳ lỗ 8 tỷ đồng.

  
Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2020 của City Auto 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19 từ trong giai đoạn quý II/2020 Việt Nam áp dụng lệnh giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh, các cửa hàng, showroom ô tô đều phải đóng cửa khiến doanh thu, lợi nhuận sụt giảm mạnh nên luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần của City Auto đạt được là 3.656 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt chưa đến 2 tỷ đồng so với con số 40 tỷ đồng cùng kỳ. 

Năm 2020 City Auto đặt kế hoạch doanh thu 6.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng như vậy, công ty mới thực hiện được 58% chỉ tiêu doanh thu và chỉ 4% chỉ tiêu lợi nhuận. 

BẢO VY