Kinh doanh

Quý III, DRH báo lãi ròng giảm 32% do không có nguồn thu từ bất động sản

Lan Anh
BizLIVE - Lãi ròng quý III/2019 của DRH chỉ còn 4 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ 2018.
Quý III, DRH báo lãi ròng giảm 32% do không có nguồn thu từ bất động sản
Ảnh minh họa.
CTCP DRH Holding (mã DRH) vừa công bố báo cáo tài chính quý III. Theo đó, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của DRH tăng 16% so với đầu năm lên 2.561 tỷ đồng.
Tài sản ngắn hạn tăng 19% so với đầu năm lên 1.920 tỷ đồng, tăng chủ yếu ở khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng 28% lên 570 tỷ đồng, trong thuyết minh báo cáo tài chính không nêu rõ khoản mục Phải thu ngắn hạn khác là gì. Hàng tồn kho tăng 26% lên 1.137 tỷ đồng chủ yếu là bất động sản dở dang.
So với đầu năm, nợ phải trả tăng 25% lên 1.773 tỷ đồng. Chủ yếu tăng ở khoản mục nợ ngắn hạn tăng 26% lên 1.751 tỷ đồng, trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng 3 lần lên 53 tỷ đồng. Chủ yếu là phải trả Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia 41,3 tỷ đồng, CTCP Dịch vụ Bất động sản Exim 3,2 tỷ đồng, CTCP Socon Việt Nam 3,2 tỷ đồng, phải trả nhà cung cấp khác 5,4 tỷ đồng.
Trong kỳ công ty có khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 3,6 lần lên 534 tỷ đồng.
Trong phần thuyết minh về Công nợ tài chính, tại ngày 30/9 ghi nhận DRH đang vay 407 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn 385 tỷ đồng, vay dài hạn 22,4 tỷ đồng và Phải trả người bán và phải trả khác tới 1.336 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm.
Kết thúc quý III, doanh thu thuần bán hàng của DRH đạt 10 tỷ đồng, tăng 01 lần so với cùng kỳ 2018, chủ yếu là doanh thu từ cung cấp dịch vụ, doanh thu từ bất động sản rất ít.
Giá vốn hàng bán 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 52%. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính âm 4,6 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay gần 3,9 tỷ đồng, dù giảm so với mức cùng kỳ là 5,7 tỷ đồng và lỗ do thanh lý chứng khoán kinh doanh là 526 triệu đồng. Lãi trong công ty liên kết giảm 55% còn 6,6 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng giảm 54% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 40% đã giúp cho lợi nhuận thuần từ kinh doanh giảm nhẹ 0,03% còn gần 5,9 tỷ đồng.
Lợi nhuận khác âm 567 triệu đồng khiến lợi nhuận trước thuế còn 5,3 tỷ đồng, giảm 9,8%. Lãi ròng đạt 4 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ 2018.
Luỹ kế 9 tháng, DRH đạt lợi nhuận trước thuế đạt 49,4 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng tăng 40%, đạt 22,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 43% giúp lợi nhuận thuần từ kinh doanh tăng 24% và đạt 29,8 tỷ đồng, và lợi nhuận khác âm chỉ còn 395 triệu đồng so với cùng kỳ âm 1 tỷ đồng.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, ban lãnh đạo DRH đã báo cáo cổ đông phần hụt thu của 02 dự án (Khu dân cư Metro Valley, Căn hộ Boutique D -Vela) do vướng mắc pháp lý khiến công ty chưa thể ghi nhận vào doanh thu thực hiện trong năm 2018.
Do đó, năm 2019, DRH đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.350 tỷ đồng, trong đó, doanh thu các dự án do DRH phát triển đạt 1.300 tỷ đồng, gồm cả “phần chưa thể ghi nhận” trong năm 2018 như dự án căn hộ Boutique D -Vela.
Theo đó, kế hoạch lợi nhuận năm 2019 dự kiến 175 tỷ đồng, tăng trưởng 150% so với thực hiện năm 2018. Như vậy, 9 tháng DRH mới chỉ hoàn thành 28% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
DRH cũng đang có mối quan hệ khăng khít với CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB) khi năm 2018, DRH Holdings tiếp tục đầu tư thêm vào KSB 117 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần KSB từ 22,3% lên 28,1%.

LAN ANH