Doanh nghiệp

Quý I/2019, PNJ ghi nhận mức lãi cao nhất trong một quý kể từ khi lên sàn

PNJ báo lãi trước thuế hơn 543 tỷ đồng trong quý I, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 428,7 tỷ đồng, mức lãi cao nhất PNJ ghi nhận trong một quý kể từ khi lên sàn năm 2009.

Quý I/2019, PNJ ghi nhận mức lãi cao nhất trong một quý kể từ khi lên sàn Ảnh minh họa.
Thanh Hà10:49 22/04/2019

Theo báo cáo tài chính quý I công bố mới đây, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) ghi nhận doanh thu thuần gần 4.783 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu tập trung vào mảng trang sức vàng kênh lẻ. Trong khi đó, giá vốn tăng chậm hơn với 10,5% dẫn đến lợi nhuận gộp trong kỳ tăng mạnh 36% lên mức 1.049 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của PNJ chỉ khoảng 1 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính lại tăng mạnh 74% lên mức hơn 24 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lần lượt 30,4% và 91% so với quý I/2018.

Kết quả quý I, PNJ báo lãi trước thuế hơn 543 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 428,7 tỷ đồng, mức lãi cao nhất PNJ ghi nhận trong một quý kể từ khi lên sàn tháng 3/2009, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tương ứng ở mức 2.567 đồng. Với kết quả đạt được trong quý đầu tiên của năm, PNJ đã hoàn thành 26% kế hoạch doanh thu và 37% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019, PNJ đặt mục tiêu đạt 18.208 tỷ đồng doanh thu, trong đó, mảng trang sức bán lẻ kỳ vọng mang lại 10.225 tỷ đồng, tăng 29%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.480 tỷ đồng và lãi sau thuế tương ứng 1.182 tỷ đồng, tăng 23%, cổ tức phấn đấu ở mức 18%. Nếu thực hiện thành công, đây sẽ là năm đầu tiên kể từ khi hoạt động PNJ vượt mốc 1.000 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Thời điểm kết thúc quý I, tổng tài sản của PNJ đạt 6.152 tỷ đồng, giảm khoảng 4,4% so với số đầu năm. Nợ ngắn hạn cũng giảm mạnh 22% xuống mức 2.097 tỷ đồng trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn cắt giảm 455 tỷ đồng so với đầu năm, xuống 1.103 tỷ đồng. Ngoài ra, PNJ cũng tích lũy được gần 1.180 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 925 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 265 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.