Kinh doanh

PC1 có thể lãi quý IV/2018 khoảng 37 tỷ đồng

Mai Hương
BizLIVE - Theo ước tính từ ban lãnh đạo CTCP Xây lắp điện 1 (PC1), doanh thu năm 2018 đạt khoảng 5.192 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 466 tỷ đồng.
PC1 có thể lãi quý IV/2018 khoảng 37 tỷ đồng
Được biết, kết quả đã thực hiện được trong 3 quý đầu năm 2018 của PC1 là doanh thu 3.578 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 429 tỷ đồng. Như vậy theo tính toán, quý IV/2018, Công ty có thể ghi nhận doanh thu khoảng 1.614 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế sẽ khoảng 37 tỷ đồng.
Năm 2019, Công ty dự kiến sẽ trình lên ĐHĐCĐ kế hoạch doanh thu hơn 6.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 430 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng doanh thu xây lắp sẽ đóng góp 55%, tương ứng doanh thu 3.500 tỷ đồng và sẽ có gần 2.800 tỷ đồng từ hợp đồng đã ký năm 2018. Mảng sản xuất công nghiệp cũng sẽ có các hợp đồng được chuyển tiếp và dự kiến đóng góp 17%. Mảng thủy điện dự kiến đóng góp 10%.   
Về biên lợi nhuận ròng, trong giai đoạn 2019-2020, mục tiêu mảng xây lắp điện sẽ đạt 4,5-5%, mảng sản xuất công nghiệp là 4%, bất động sản là 15% và thủy điện là 30%.
Công ty hiện chưa có kế hoạch tăng vốn trong năm 2019 do dòng tiền theo tính toán vẫn đủ khả năng đáp ứng các dự nhỏ như dự án Sông Nhiệm quy mô 60 MW mới thực hiện gần đây, hay các dự án thủy điện, điện gió quy mô khoảng 30 MW. Trong trường hợp tìm được các dự án quy mô lớn, hiệu quả cao, Công ty sẽ xem xét xin ý kiến cổ đông tăng vốn.
Bộ phận tài chính của Công ty cho biết PC1 có đủ khả năng chi trả cổ tức 5% tiền mặt và 20% cổ phiếu. Đây là phương án đang được ban lãnh đạo xem xét và có thể trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2019 tới đây.

MAI HƯƠNG