Kinh doanh

Nợ vay giảm hơn 4.100 tỷ đồng, HAGL lỗ 713 tỷ đồng trong quý II

Thanh Hà
BizLIVE -

Tính chung 6 tháng đầu 2019, HAGL lỗ ròng 691 tỷ đồng, trong đó lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ gần 503 tỷ đồng qua đó nâng lỗ lũy kế tính đến hết tháng 6 lên gần 715 tỷ đồng.

Nợ vay giảm hơn 4.100 tỷ đồng, HAGL lỗ 713 tỷ đồng trong quý II
Ảnh minh họa.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 với kết quả kinh doanh giảm mạnh và thua lỗ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của HAGL giảm tới 73% so với cùng kỳ xuống 513 tỷ đồng. Giá vốn giảm chậm hơn khiến lợi nhuận gộp của HAGL chỉ còn 155 tỷ đồng, giảm tới 84% so với quý II/2018.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 20 tỷ đồng so với đầu kỳ lên 191 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính được tiết giảm 26% xuống còn gần 393 tỷ đồng nhờ chi phí lãi vay trong kỳ giảm 17% và không còn ghi nhận khoản lỗ lớn do chênh lệch tỷ giá hối đoái như cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng tăng gần gấp đôi so với quý II/2018 lên gần 103 tỷ đồng do chi phí vận chuyển và dịch vụ mua ngoài tăng mạnh trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 44%, xuống còn hơn 186 tỷ đồng.

Khoản lỗ khác tăng gấp 3 lần cùng kỳ lên gần 358 tỷ đồng khiến HAGL lỗ gần 713 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 43 tỷ đồng. Lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 539 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu 2019, HAGL ghi nhận 923 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 68% so với cùng kỳ đồng thời báo lỗ ròng 691 tỷ đồng. Lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ gần 503 tỷ đồng. Con số này đã đào sâu thêm khoản lỗ lũy kế tính đến hết tháng 6 của HAGL lên gần 715 tỷ đồng.

Dù vậy, tổng tài sản của HAGL tính đến hết quý II vừa qua vẫn tăng gần 1.100 tỷ đồng so với đầu năm lên 49.206 tỷ đồng chủ yếu gia tăng tài sản cố định. Đáng chú ý, số dư nợ vay cuối kỳ của HAG giảm đáng kể khoảng 4.130 tỷ đồng so với đầu năm xuống mức 17.620 tỷ đồng, chủ yếu giảm ở các khoản trái phiếu thường trong nước.

Cụ thể, vào thời điểm 30/6/2019, lượng nợ vay dài hạn là trái phiếu thường trong nước ghi nhận giá trị 7.227 tỷ đồng, giảm hơn 2.840 tỷ đồng so với đầu năm. Số nợ vay trái phiếu này được tiết giảm liên quan đến các tổ chức phát hành: CTCP Chứng khoán Euro Capital, CTCK Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Chứng khoán FPT, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Chứng khoán IB.

THANH HÀ