Kinh doanh

Kiểm toán lưu ý khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines

Bảo Vy
BizLIVE - 6 tháng đầu năm 2020, Vietnam Airlines lỗ 6.678 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 5.362 tỷ đồng.
Kiểm toán lưu ý khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines
Ảnh minh họa.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines, mã HVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2020, được soát xét bởi Deloitte.

Trong báo cáo này, kiểm toán đưa ra các lưu ý liên quan đến nợ vay của Vietnam Airlines tại ngày 30/6, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 18.444 tỷ đồng. Trong kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc cùng ngày Tổng công ty có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ 6.678 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 5.362 tỷ đồng.

“Dịch bệnh Covid-19 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp cũng như diễn biến của dịch Covid-19”, báo cáo nêu. Theo đó, kiểm toán đã lưu ý khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng lưu ý việc điều chỉnh hồi tố khoản chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên khoản mục chi phí tài chính. So với báo cáo tự lập, chi phí tài chính sau hồi tố giảm 170 tỷ đồng còn 1.374 tỷ đồng. Việc hồi tố nhằm đảm bảo phù hợp chuẩn mực kế toán, Thông tư số 200 năm 2014 của Bộ Tài chính.

6 tháng đầu năm 2020, doanh thu của HVN giảm hơn 1 nửa, chỉ còn 24.944 tỷ đồng, với việc giá vốn bán hàng ở mức cao, lên đến hơn 29,314 tỷ đồng HVN ghi nhận lỗ gộp hơn 4.505 tỷ đồng. Trong khi các khoản doanh thu không đáng kể, chi phí dù được tiết giảm nhưng vẫn ở mức cao nên HVN lỗ ròng hơn 6.559 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi 1.412 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên mới diễn ra tháng 8/2020, HVN đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 40.586 tỷ đồng trong đó công ty mẹ đạt 32.535 tỷ đồng, giảm 56,4% so với cùng kỳ do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân làm giảm doanh thu vận tải hàng không.

Tổng chi phí công ty mẹ giảm 34,5% so với cùng kỳ tương ứng 24.772 tỷ đồng trong đó giảm do Vietnam Airlines chủ động thực hiện các giải pháp điều hành, hạn chế tác động của dịch Covid-19 là 4.346 tỷ đồng còn lại là giảm do sản lượng, đơn giá tương ứng 20.426 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh của HVN năm 2020 chưa bao gồm doanh thu – chi phí của hoạt động bán 2 tàu bay A321 giao tháng 6 không thành công và 6 tàu A321 dự kiến bán vào cuối năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến -14.487 tỷ đồng giảm 17.386 tỷ đồng so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 16,63 lần, so với 2,72 lần của năm 2019.

Theo HVN các số liệu tài chính của HVN dựa trên phương án được vay 12.000 tỷ đồng của Chính phủ thời hạn 3 năm và HVN chưa thực hiện các giải pháp tăng vốn chủ sở hữu trong năm 2020.

BẢO VY