Kinh doanh

KBC: Chi phí đền bù tăng, lãi ròng quý III đạt 102 tỷ đồng

Nguyên Minh
BizLIVE -

Mặc dù doanh thu thuần quý III tăng 47% nhưng do giá vốn tăng vọt, lợi nhuận sau thuế của KBC lại giảm 17% so với cùng kỳ.

KBC: Chi phí đền bù tăng, lãi ròng quý III đạt 102 tỷ đồng
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2015 với doanh thu thuần đạt 529,9 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ 2014. 
Tuy nhiên quý này, giá vốn bán hàng lại tăng tới 148%, chiếm 374 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ còn 155,8 tỷ đồng, giảm 25%. 
Kỳ này doanh thu từ hoạt động tài chính của KBC giảm 48% xuống 7,8 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí tài chính cũng giảm mạnh (-76%), chiếm 11,2 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đã giảm 53% so với cùng kỳ, còn 20,4 tỷ đồng. 
Kết quả, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp quý III năm nay đạt 106,6 tỷ đồng, giảm 17% so với quý III/2014. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ở mức 102,7 tỷ đồng. 
KBC cho biết sự suy giảm này chủ yếu do trong kỳ, công ty đã triển khai cho thuê lại đất tại khu công nghiệp mới, có chi phí đền bù tăng hơn theo đơn giá đền bù mới của Nhà nước. 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, KBC đạt 1.176 tỷ đồng doanh thu thuần và 357,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 102% và 131% so với 9 tháng đầu năm ngoái. 
Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của KBC ở mức 13.442 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho chiếm 8.226 tỷ đồng, tương ứng chiếm 61% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 2.848 tỷ đồng đầu năm lên 3.216 tỷ đồng. 
Vay ngắn hạn của doanh nghiệp đã giảm 39% so với đầu năm, đang chiếm 611 tỷ đồng. 

NGUYÊN MINH