Kinh doanh

IJC: Vợ chồng Tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ

Hoàng Anh
BizLIVE - Nếu tính theo giá chốt phiên ngày 13/2 là 11.900 đồng/cổ phiếu, ông Đỗ Quang Ngôn và vợ sẽ thu về hơn 1,14 tỷ đồng sau khi bán ra lượng cổ phiếu đăng ký.
IJC: Vợ chồng Tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ
Song song với giao dịch này, bà Nguyễn Thị Minh Liên, vợ ông Đỗ Quang Ngôn cũng đang ký bán ra toàn bộ 6.000 cổ phiếu đang nắm giữ.

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (mã IJC) thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ Đỗ Quang Ngôn và vợ.

Theo đó, ông Đỗ Quang Ngôn, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc IJC đăng ký bán ra toàn bộ 90.000 cổ phiếu, tương đương 0,032% cổ phần đang nắm giữ.

Nếu giao dịch bán thành công, ông Ngôn sẽ không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại IJC.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ 18/2 đến 18/3 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Song song với giao dịch này, bà Nguyễn Thị Minh Liên, vợ ông Đỗ Quang Ngôn cũng đăng ký bán ra toàn bộ 6.000 cổ phiếu đang nắm giữ.

Được biết mục đích của cả hai giao dịch là để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Chốt phiên ngày 13/2, giá cổ phiếu IJC đạt 11.900 đồng/cổ phiếu – đây là giá cao nhất của cổ phiếu này trong suốt 10 phiên giao dịch gần đây. Nếu tính theo giá cổ phiếu ngày 13/2 thì vợ chồng ông Đỗ Quang Ngôn sẽ thu về khoảng 1,142 tỷ đồng.

Cổ phiếu IJC đạt mức 11.900 đồng/cổ phiếu - đây là giá cao nhất trong suốt 10 phiên giao dịch gần đây của cổ phiếu này.

HOÀNG ANH