Kinh doanh

IJC ước lãi 180 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch năm

Hoàng Anh
BizLIVE - IJC dự kiến năm 2014 công ty sẽ đạt 1.021 tỷ đồng doanh thu bán hàng và dịch vụ, lợi nhuận sau thuế thu về 187 tỷ đồng.
IJC ước lãi 180 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch năm
Chốt phiên ngày 19/12, cổ phiếu IJC đạt 9.000 đồng/cổ phiếu, tăng 0,3% so với giá đóng cửa phiên ngày 18/12.

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (mã IJC) chính thức công bố nghị quyết Hội đồng quản trị.

Theo đó, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014.

Theo báo cáo, năm 201, doanh thu bán hàng và dịch vụ của IJC đạt 605 tỷ đồng, đạt 70% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế thu về 180 tỷ đồng, chỉ đạt 68% so với kế hoạch 2013. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 159 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch đầu năm.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị công ty cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014. Dự kiến, doanh thu bán hàng và dịch vụ 2014 sẽ thu về 1.021 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế dự tính đạt 228 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế đạt 187 tỷ đồng, tăng 18% so với 2013.

Về chi trả cổ tức vẫn giữ nguyên như 2013, tỷ lệ 6%/vốn điều lệ.

Chốt phiên ngày 20/12, cổ phiếu IJC đạt 9.000 đồng/cổ phiếu, giữ nguyên so với giá đóng cửa phiên ngày 19/12.

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật được thành lập từ phương án cổ phần hóa Dự án quốc lộ 13 thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp) năm 2006. 

Năm 2007 công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Khi mới thành lập công ty chủ yếu tập trung khai thác dự án QL 13 theo hình thức BOT, sau đó phát triển sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

HOÀNG ANH