Kinh doanh

Giá vốn không theo kịp doanh thu, Thép Nam Kim báo lãi đột biến 82,6 tỷ đồng quý III/2020

Thanh Hà
BizLIVE -

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của Thép Nam Kim  đạt 141,4 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ qua đó hoàn thành 71% mục tiêu cả năm đề ra.

Giá vốn không theo kịp doanh thu, Thép Nam Kim báo lãi đột biến 82,6 tỷ đồng quý III/2020
Ảnh minh họa.

CTCP Thép Nam Kim (mã NKG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu thuần của Thép Nam Kim đạt gần 3.376 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gấp 13 lần cùng kỳ, đạt 82,6 tỷ đồng.

Giá vốn tăng chậm hơn với 5,6% giúp biên lãi gộp được cải thiện lên 7,2% tương ứng lợi nhuận gộp đạt được hơn 242 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng 66% so với cùng kỳ đạt hơn 21,1 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính cũng tăng 11,5% lên mức 72,5 tỷ đồng. Các chi phí phát sinh trong kỳ cũng tăng mạnh trong đó chi phí bán hàng tăng 61% đạt 74,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36% đạt 24,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Thép Nam Kim ghi nhận 8.141 tỷ đồng doanh thu, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 141,4 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ.

Năm 2020, Thép Nam Kim đặt mục tiêu đạt 12.000 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sản lượng thép tiêu thụ các loại ước đạt 700.000 tấn. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện 68% kế hoạch doanh thu và 71% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản Thép Nam Kim đạt 8.226 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, nợ vay tài chính ngắn hạn tăng tới gần 1.100 tỷ đồng từ đầu năm lên mức 3.463 tỷ đồng trong khi nợ vay dài hạn chỉ được tiết giảm 116 tỷ đồng xuống 587 tỷ đồng.

Trong tháng 6, Thép Nam Kim đã mua lại 10 triệu cổ phiếu lưu hành làm cổ phiếu quỹ với giá trị ghi sổ thời điểm 30/9 hơn 78 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn tích lũy được 474 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 766 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

THANH HÀ