Kinh doanh

Giá dầu thấp giúp giảm giá vốn, Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi quý II tăng 32%

Thanh Hà
BizLIVE -

Nguyên liệu đầu vào của Nhựa Bình Minh chủ yếu là hạt nhựa PVC, HDPE... chế phẩm dầu mỏ, có tương quan cao với giá dầu.

Giá dầu thấp giúp giảm giá vốn, Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi quý II tăng 32%
Ảnh minh họa.

CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu hợp nhất tăng 6% lên 1.251 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, giá vốn lại giảm nhẹ 0,7% giúp biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ 23,2% lên 28,2% tương ứng lợi nhuận gộp tăng 29% lên 353 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía Nhựa Bình Minh, nguyên liệu đầu vào của công ty chủ yếu là hạt nhựa PVC, HDPE... chế phẩm dầu mỏ, có tương quan cao với giá dầu. Do vậy, giá dầu giảm trước ảnh hưởng Covid-19 và cuộc chiến giá dầu đã giúp giá vốn giảm.

Doanh thu tài chính tăng mạnh 88% lên gần 21 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính cũng tăng 9% lên 33,3 tỷ đồng. Các chi phí phát sinh trong kỳ cũng biến động trái chiều. Theo đó, chi phí bán hàng tăng mạnh 88% lên 126 tỷ đồng do chi phí hệ thống phân phối tăng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 42% còn 23,5 tỷ đồng nhờ được hoàn nhập chi phí dự phòng. Kết quả, Nhựa Bình Minh báo lãi sau thuế đạt 155 tỷ đồng, tăng 32% so với quý II/2019.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Nhựa Bình Minh ghi nhận 2.271 tỷ đồng doanh thu và 257 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 8% và 23% so với nửa đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, Nhựa Bình Minh đã thực hiên 50% kế hoạch doanh thu và 55% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đã tăng 5,5% so với đầu năm, đạt 3.006 tỷ đồng. Tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn tăng mạnh 70% so với đầu kỳ lên mức 1.164 tỷ đồng, tương đương 39% tổng tài sản. Ngoài ra, công ty đã tích lũy được 356 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 1.341 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ