Kinh doanh

FPT báo lãi trước thuế 3.814 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ

Trần Thúy
BizLIVE - FPT cũng ghi nhận 2.473 tỷ đồng từ doanh thu chuyển đổi số, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ.
FPT báo lãi trước thuế 3.814 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.
CTCP FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, với doanh thulợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 21.164 tỷ đồng và 3.814 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8% và 9% so với cùng kỳ. 
Lợi nhuận sau thuế (LNST) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ lần lượt tăng trưởng 8% và 7%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.264 đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. 
Dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài của FPT trong 9 tháng đầu năm đạt doanh thu 8.779 tỷ đồng và LNTT 1.418 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 12,6% và 13,8% so với 9 tháng năm 2019.
Trong đó, các thị trường kiểm soát dịch bệnh tốt như Nhật Bản và châu Á Thái Bình Dương (APAC) có mức tăng trưởng doanh thu tốt, tương ứng 9% và 44% so với cùng kỳ. 
FPT cũng ghi nhận 2.473 tỷ đồng từ doanh thu chuyển đổi số, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ.
Công ty cũng cho biết, riêng trong quý III, tổng giá trị hợp đồng ký mới của khối Công nghệ tăng trưởng 48% so với cùng kỳ. Mảng dịch vụ CNTT nước ngoài, giá trị hợp đồng ký mới trong 9 tháng đầu năm đạt 9.595 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. 

TRẦN THÚY