Doanh nghiệp

EVN đẩy mạnh đấu thầu qua mạng: Gia tăng cấp số nhân, tiết kiệm hàng chục % chi phí

Với hơn 4.500 gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư biểu dương là đơn vị đi đầu cả nước trong lĩnh vực này.
EVN đẩy mạnh đấu thầu qua mạng: Gia tăng cấp số nhân, tiết kiệm hàng chục % chi phí
Bảo Vy 15:00 08/10/2018

Năm 2009 là năm đầu tiên Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đấu thầu qua mạng. EVN là một trong 3 đơn vị đầu tiên tham gia, với số lượng chỉ hơn chục gói thầu. Từ đó đến nay, các gói thầu qua mạng của EVN ngày càng gia tăng theo cấp số nhân. Đặc biệt, trong những năm gần đây, con số này lên đến hàng nghìn gói thầu mỗi năm. Đáng lưu ý, không chỉ tăng về lượng, giá trị các gói thầu qua mạng cũng không ngừng tăng lên. Đã có gói thầu giá trị hơn 194 tỷ đồng được EVN thực hiện qua mạng.

Đại diện Ban Quản lý đấu thầu EVN cho biết, việc đấu thầu qua mạng đã giúp EVN nâng cao hiệu quả đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục hành chính... Nhà thầu dễ dàng mua hồ sơ mời thầu, giảm sự tương tác trong quá trình đấu thầu giữa bên mời thầu và các nhà thầu. Đặc biệt, đấu thầu qua mạng cũng đã giúp EVN tiết kiệm 13% chi phi trong hoạt động đấu thầu.

Cũng theo đại diện Ban Quản lý đấu thầu EVN, thời gian qua, một trong những khó khăn của Tập đoàn khi triển khai đấu thầu qua mạng là thói quen cố hữu, ngại đổi mới của các đơn vị.

Để khắc phục, EVN đã tiến hành từng bước. Ban đầu, thực hiện tại đơn vị được giao thí điểm là Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội. Đối với các đơn vị khác, EVN yêu cầu phải tham gia đăng ký tài khoản trên hệ thống mua sắm công, tải thông tin đấu thầu bằng cách nhập trực tiếp trên mạng thay vì phải gửi văn bản giấy. Từ đó, các đơn vị dần dần quen với việc thao tác trực tiếp thông qua mạng, từng bước thay đổi cách làm cũ.

Khi các đơn vị đã quen với các thao tác đấu thầu qua mạng, EVN yêu cầu bắt buộc các đơn vị phải tổ chức đấu thầu qua mạng với một hạn mức tối thiểu cho từng lĩnh vực, thông qua hình thức chấm điểm liên quan xét lương hàng năm và chấm điểm cho người đứng đầu đơn vị. Từ chỗ bắt buộc, sau quá trình thực hiện, khi đã hiểu được những lợi ích thiết thực của đấu thầu qua mạng, nhiều đơn vị đã mạnh dạn triển khai và đạt hiệu quả cao như Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia...

Lãnh đạo Tập đoàn cũng luôn chỉ đạo sát sao, đôn đốc các đơn vị tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ đấu thầu qua mạng; thường xuyên phổ biến các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác đấu thầu; tập huấn kiến thức cho các tất cả các đơn vị...