Kinh doanh

Doanh thu 6 tháng đầu năm EVN đạt hơn 161.000 tỷ đồng

Bảo Vy
BizLIVE - 6 tháng đầu năm 2018 EVN đạt doanh thu 161.618 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.651 tỷ đồng.
Doanh thu 6 tháng đầu năm EVN đạt hơn 161.000 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn tập đoàn mới đây của EVN cho biết, 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 161.618 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Do giá vốn bán hàng ở mức 142.399 tỷ đồng và sau khi trừ đi các chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh mà tập đoàn này đạt được 6 tháng đầu năm 2018 là 1.647 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế EVN đạt được là hơn 1.651 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt được 1.018 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là hơn 348 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của EVN, tiền và các khoản tương đương tiền so với đầu năm đã tăng hơn 7.000 tỷ đồng lên mức 52.920 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 80%, tương đương hơn 42.796 tỷ đồng. Con số này cũng tăng 32% so với cùng kỳ năm 2017.

Nợ vay và thuê tài chính của EVN quý II/2018 cũng đã giảm so với cùng kỳ năm 2017, xuống còn hơn 397.467 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Trong báo cáo tình hình hoạt động tháng 8/2018, một số nhiệm vụ công tác trong tháng 9/2018 mới đây của EVN cho biết, 8 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 145,15 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 8/2018 ước đạt 17,05 tỷ kWh; lũy kế 8 tháng năm 2018 ước đạt 126,05 tỷ kWh, tăng 10,62% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,69%.

Về đầu tư xây dựng, trong tháng 8/2018, EVN và các đơn vị đã khởi công được 10 dự án lưới điện; đóng điện, đưa vào vận hành 9 dự án 110 - 500kV. Lũy kế 8 tháng từ đầu năm đã khởi công được 74 dự án; đóng điện, đưa vào vận hành 106 dự án 110 - 500kV (500-220kV: 22 dự án; 110kV: 84 dự án).

Trong tháng 9, EVN tiếp tục triển khai các bước cổ phần hóa các Tổng Công ty Phát điện 1, 2 sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Tiếp tục triển khai thủ tục công tác thoái vốn EVN tại các Công ty cổ phần: Thiết bị điện Đông Anh, Tài chính Điện lực; Tư vấn Xây dựng điện 3, 4 và Phong điện Thuận Bình.

BẢO VY