Doanh nghiệp

Doanh nghiệp 24h: Vinalines đang nợ bao nhiêu?

Trong giai đoạn 2014-2017, Công ty mẹ giảm được 10.647 tỷ đồng nợ còn các doanh nghiệp thành viên của Vinalines ước giảm được 2.345,5 tỷ đồng nợ. Nhờ vậy, dư nợ toàn Tổng công ty tính đến thời điểm 31/12/2017 là 14.743,16 tỷ đồng.
Doanh nghiệp 24h: Vinalines đang nợ bao nhiêu? Ảnh minh họa.
Linh Linh17:41 12/06/2018

Dư nợ của Vinalines hơn 14.700 tỷ đồng, trong đó hơn 11.300 tỷ đồng nợ gốc

Việc thanh lý một loạt tàu cũ cũng đem về một khoản thu lớn khoảng 1.625 tỷ đồng giúp Vinalines trang trải một phần các khoản nợ vay của của mình đặc biệt là khoản vay, trung dài hạn.
Tính đến hết năm 2017, nợ dài hạn của doanh nghiệp giảm còn 6.845 tỷ đồng so với 8.619 tỷ đồng năm 2016. Giảm nợ vay đồng nghĩa với giảm được gánh nặng từ chi phí lãi vay (chiếm đến 6% doanh thu năm 2017) sẽ giúp Vinalines cải thiện được kết quả kinh doanh của mình.
Cũng trong năm qua, Vinalines cũng thu về hơn khoảng 1.629 tỷ đồng từ việc hoàn nhập đánh giá các khoản đầu tư khi hợp nhất một số công ty con bổ sung đáng kể vào nguồn vốn chủ sở hữu của công ty. Tính đến thời điểm 31/12/2017, vốn chủ sở hữu của công ty đã tăng 2.529 tỷ đồng so với năm 2016 đặt 7.969 tỷ đồng. (Xem thêm)
Theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông của CTCP Văn hóa Phương Nam (HOSE – mã PNC), công ty sẽ bán 12,5% vốn góp tại công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV VN) với giá 160 tỷ đồng cho công ty Kim Cương Đen.
Nguyên nhân, do tình hình kinh doanh khó khăn tích lũy trong nhiều năm qua đế nay tình hình tài chính của công ty "hết sức khó khăn", thông báo của PNC cho biết.
Tổng nợ ngắn hạn tại ngày 31/3/2018 tiếp tục vượt tài sản ngắn hạn là 195 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả nhà cung cấp đến ngày 18/5/2018 là 321 tỷ đồng. (Xem thêm)

Bộ Xây dựng thoái toàn bộ vốn tại Xây dựng Bạch Đằng

Ngày 18/6/2018 tới đây, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức đấu giá trên 20,56 triệu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng – CTCP Bạch Đằng (mã BDC). 

Giá khởi điểm là 13.300 đồng/cổ phần. Với mức giá khởi điểm này, ước tính Bộ Xây dựng thu về tối thiểu khoảng 273 tỷ đồng nếu đấu giá thành công.
Trong 2 năm gần đây, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của BDC có tăng trưởng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, tổng tài sản của BDC đạt 2.711 tỷ đồng, giảm gần 3% so với năm 2016. (Xem thêm)
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đưa ra Dự thảo Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
Theo đó, quy định mức tiền lương bình quân kế hoạch (tính theo tháng) của người quản lý chuyên trách được xác định gắn với bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách theo quy định, năng suất lao động và khung lợi nhuận.
Cụ thể, trường hợp lợi nhuận kế hoạch của SCIC đạt 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân kế hoạch tính theo lợi nhuận được tính bằng mức lương cơ bản (xác định trên cơ sở bình quân mức lương cơ bản của người quản lý chuyên trách tương ứng với hạng công ty theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ). (Xem thêm)

ĐHĐCĐ Vocarimex: Lợi nhuận năm 2017 vượt kế hoạch 50%, năm 2018 đặt kế hoạch 300 tỷ đồng

Sáng ngày 12/06/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex, mã VOC) đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
Năm 2017, Vocarimex ghi nhận doanh thu thuần 4.388 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ 2 mảng kinh doanh công nghiệp và xuất khẩu tăng trưởng lần lượt 52,6% và 14,9% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, hoàn thành 150% kế hoạch đề ra.
Trong năm 2017, Vocrimex đã tiết giảm 59% chi phí hoạt động so với năm 2016, tương đương hơn 212 tỷ đồng; đẩy mạnh quản lý vốn lưu động phù hợp với đặc thù kinh doanh hiện tại rút ngắn vòng quay tiền mặt của công ty nhanh hơn 2 ngày.
Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông chia trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 13%, tăng tuyệt đối 1% so với kế hoạch đã thông qua kỳ họp năm trước. VOC sẽ chia cổ tức trong thời gian tới sớm nhất có thể. (Xem thêm)

ĐHĐCĐ FLC: “Quý vị giữ cổ phiếu FLC chắc chắn sẽ có ngày hái quả“

Sang năm 2018, với mục tiêu tái cơ cấu lĩnh vực kinh doanh và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực chính và phụ trợ, Tập đoàn FLC đặt mục tiêu tổng doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng, tăng 27% so với kết quả đạt được năm 2017, lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 560 tỷ đồng, tăng 45,5%.
Để hoàn thành các mục tiêu trong năm 2018, FLC sẽ tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, sớm đưa vào khai thác và cung cấp sản phẩm ra thị trường như Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình; Dự án Quần thể Trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long; Dự án Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thi công và hoàn thiện các dự án bất động sản nhà ở như FLC Twins Tower, FLC Garden City, Khu nhà hỗn hợp FLC (FLC Complex Thanh Hóa)...(Xem thêm)