Kinh doanh

Digiworld: 11 tháng ước đạt 103 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Hồng Quân
BizLIVE - Với kết quả lợi nhuận 103 tỷ đồng trong 11 tháng, DGW đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2% nhờ sự đóng góp chính của ngành hàng máy tính và điện thoại.
Digiworld: 11 tháng ước đạt 103 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

CTCP Thế Giới Số (Digiworld, mã DGW) công bố ước kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2018. Theo đó, doanh thu thuần ước đạt 5.460 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế ước đạt 103 tỷ đồng, đạt 102% kế hoach năm.

Trong đó, ngành hàng máy tính xách tay & máy tính bảng ước tính doanh thu 2.218 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch. Ngành hàng điện thoại di động ước tính doanh thu đạt 2.166 tỷ đồng, hoàn thành 181% kế hoạch. Ngành hàng thiết bị văn phòng ước tính doanh thu đạt 1.016 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch. Ngành hàng tiêu dùng ước tính doanh thu đạt 60 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch.
Theo Digiworld, trong cơ cấu doanh thu, nếu như trước đây ngành hàng máy tính và điện thoại chiếm tỷ trọng chính, thì hiện nay đã có sự tăng trưởng mạnh và đều đặn từ ngành thiết bị văn phòng. Với doanh thu ước tính 11 tháng năm 2018, ngành hàng này đã đạt được 1.016 tỷ đồng, vượt sớm kế hoạch năm 1.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay trong ngành hàng này.
Năm 2018, DGW đặt kế hoạch doanh thu 4.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 101 tỷ đồng.

HỒNG QUÂN